Strona główna Kalisz i region Kalisz Wymień piec na ekologiczny. Miasto może zwrócić 80% poniesionych kosztów

Wymień piec na ekologiczny. Miasto może zwrócić 80% poniesionych kosztów

0
0

Oddychamy czystym powietrzem!  Złóż wniosek o dofinansowanie na wymianę starego pieca na ekologiczny. Miasto może zwrócić ci 80% poniesionych kosztów. Dokumenty o wymianę pieców opalanych paliwem stałym, tzw. kopciuchów na ekologiczne czyli kotły gazowe lub olejowe, piece zasilane prądem elektrycznym, pompy ciepła lub oraz przyłączenie się do miejskiego systemu ciepłowniczego można składać, w wraz z kompletem dokumentów, w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Kalisza, na pierwszym piętrze ratusza, pokoju nr 30 i 32, do 30 października br.

Fot. UM

Program ten już od wielu lat jest realizowany przez Miasto Kalisz. W dwóch poprzednich latach cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem, każdego roku zajmowaliśmy się blisko 300 wnioskami. Mam nadzieję, że tym razem będzie podobnie. Naszym celem jest ochrona powietrza i zwiększenie świadomości mieszkańców – wyjaśnia Jan Kłysz, naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Kalisza.

O dotację mogą ubiegać się osoby fizyczne, w tym właściciele, współwłaściciele, najemcy nieruchomości mieszkalnych, osoby prawne, podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych, przedsiębiorcy oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi, wspólnoty mieszkaniowe.

Wysokość dotacji wynosi 80% wartości kosztów poniesionych przez wnioskodawcę na zakup urządzeń grzewczych, jednak nie więcej niż 5.000 zł liczonych za każde trwale zlikwidowane źródło emisji opalane paliwem stałym.

Warunkiem niezbędnym do uzyskania dotacji jest likwidacja wszystkich dotychczasowych źródeł ciepła w nieruchomości bądź lokalu, zasilanych paliwem stałym lub biomasą. Należy zaznaczyć, że dotacją objęte są wyłącznie wydatki poniesione na zakup urządzeń grzewczych – piec + grzejniki).

Dotacja przekazywana jest wnioskodawcy po zakończeniu inwestycji, czyli jako refundacja faktycznie poniesionych kosztów.

Osoby zainteresowane dofinansowaniem powinny złożyć wniosek, wraz z kompletem dokumentów, w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Kalisza (na pierwszym piętrze ratusza, pokoju nr 30 i 32) do 30 października br.

Do wniosku należy dołączyć :

– dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (lokalu),

– zgodę właściciela lub zarządcy budynku na zmianę systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne (gazowe, elektryczne, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła),

– oświadczenia właściciela lub zarządcy budynku o dokonaniu rozbiórki źródeł emisji opalanych paliwem stałym, w związku ze zmianą systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne (gazowe, elektryczne, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła),

– dowody księgowe (faktury, rachunki) potwierdzające koszty poniesione w danym roku budżetowym lub w roku poprzednim na zmianę systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne, 

– aktualną umowę odpowiednio z dostawcą: gazu, energii elektrycznej, energii cieplnej z miejskiego systemu ciepłowniczego;

Wymiana pieców na ekologiczne regulowana jest Uchwałą Rady Miasta Kalisza w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

Wniosek, regulamin oraz uchwała dostępne są w siedzibie Urzędu Miasta Kalisza w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (Ratusz, pokój nr 30, tel. (0-62) 76 54 408) lub na stronie internetowej www.kalisz.pl w menu górnym dla mieszkańców –> ochrona powietrza.

źródło. Kalisz.pl
Wczytaj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Kalisz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Sprawdź również

Ponad 1.300.000 zł wsparcia dla kaliskich gmin w ramach Programu Ochrony Gruntów Rolnych

Dwanaście gmin z terenu powiatu kaliskiego otrzyma finansowe wsparcie w ramach d…