Strona główna Kalisz i region Kalisz Wysoce zjadliwa grypy ptaków (HPAI) wykryta w powiecie kaliskim! Mamy obszar zagrożony!

Wysoce zjadliwa grypy ptaków (HPAI) wykryta w powiecie kaliskim! Mamy obszar zagrożony!

0
1

Teren gminy Opatówek, miejscowości Warszew i Sierzchów oraz osiedle Winiary w Kaliszu zostały uznane za obszar zagrożony wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI).


Wynika to z Rozporządzenia nr 19/2021 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kaliszu z 22 listopada 2021 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI). Szczegółowe informacje dotyczące ograniczeń, nakazów i zakazów wynikających z dokumentu, a dotyczących osiedla Winiary, znajdują się w załączonym rozporządzeniu.

W związku ze stwierdzeniem ognisk choroby zakaźnej – wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu kaliskiego, w gminie Opatówek, w miejscowościach Warszew oraz Sierzchów, zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ustanawia się obszar objęty ograniczeniami składający się z:

  1. obszaru zapowietrzonego, o którym mowa w § 2 ust. 1;
  2. obszaru zagrożonego, o którym mowa w § 2 ust. 2;
  3. obszaru buforowego, o którym mowa w § 2 ust. 3.

2. Transport zwierząt i produktów przez obszar, o którym mowa w ust. 1, jest realizowany:

  1. bez zatrzymywania lub rozładunku na obszarze objętym ograniczeniami;
  2. w pierwszej kolejności z wykorzystaniem głównych autostrad lub głównych połączeń kolejowych oraz
  3. unikając przejazdu w pobliżu zakładów, w których utrzymywane są ptaki.

3. Na obszarze, o którym mowa w ust. 1, nakazuje się wprowadzić dodatkowe środki bezpieczeństwa biologicznego polegające na niezwłocznym przeprowadzeniu dodatkowej dezynfekcji zakładu, w którym utrzymywane są ptaki, środkiem dezynfekcyjnym figurującym w rejestrze preparatów biobójczych stosowanym zgodnie z instrukcjami zawartymi w kartach charakterystyki środka, który może być stosowany w obecności zwierząt, z których lub od których pozyskuje się produkty pochodzenia zwierzęcego.

4. Dezynfekcja, o której mowa w ust. 3, dotyczyć ma w szczególności:

  1. budynków, w których utrzymywany jest drób, w tym ich powierzchni zewnętrznej i wewnętrznych pomieszczeń ze szczególnym uwzględnieniem wszelkich otworów wentylacyjnych;
  2. dróg wewnętrznych na terenie zakładu;
  3. sprzętu, urządzeń oraz przedmiotów używanych przy utrzymywaniu drobiu

5. Dezynfekcja, o której mowa w ust. 3, w przypadku podmiotu utrzymującego kury nioski w kurniku z taśmociągiem do przesyłu jaj musi być przeprowadzona po opróżnieniu taśmociągu z jaj.

6. Dokument potwierdzający przeprowadzenie dezynfekcji, o której mowa w ust. 3, jest przechowywany przez podmiot utrzymujący drób do czasu zniesienia obszaru, o którym mowa w ust. 1.

7. Na obszarze, o którym mowa w ust. 1, nakazuje się wszystkim podmiotom posiadającym drób niezwłoczne zabezpieczenie nawozów naturalnych gromadzonych na polach i w otoczeniu budynków gospodarskich poprzez ich nakrycie folią zabezpieczającą przed dostępem dzikiego ptactwa.

8. Na obszarze, o którym mowa w ust. 1, nakazuje się podmiotom utrzymującym drób na użytkach rolnych przeprowadzenie – tam gdzie jest to możliwe, wapnowania gleby przy użyciu nawozowego tlenku wapnia w ilości zgodnej z ogólnie przyjętymi zasadami agrotechniki i dobrej praktyki rolniczej.

9. Na obszarze, o którym mowa w ust. 1, w przypadku rozrzucania przez posiadaczy utrzymujących drób na użytki rolne nawozów naturalnych nakazuje równoczesne z rozrzucaniem zabezpieczenie ich poprzez wykonanie orki głębokiej przykrywającej całość rozrzucanego nawozu naturalnego.

10. Podmiotom utrzymującym drób na obszarze, o którym mowa w ust. 1, nakazuje się na gruntach rolnych przeprowadzenie zespołu uprawek zmierzających do przykrycia resztek pożniwnych z ubiegłego roku agrotechnicznego.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO / ROZPORZĄDZENIE 19/2021 POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W KALISZU

Wczytaj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Kalisz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Sprawdź również

Policyjne drony nad Kaliszem. Trwa akcja „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”

Dziś na pewno posypią się mandaty! Od wczesnych godzin porannych we wszystk…