Strona główna Kultura i rozrywka Z biblioteką przez cały rok. Podsumowanie projektu edukacyjnego w Książnicy Pedagogicznej

Z biblioteką przez cały rok. Podsumowanie projektu edukacyjnego w Książnicy Pedagogicznej

0
0

W Książnicy Pedagogicznej odbyło się uroczyste posumowanie projektu „Z biblioteką przez rok cały”, w którym uczestniczyli uczniowie klasy II a ze Szkoły Podstawowej nr 16 im. Powstańców Wielkopolskich 1918/1919 w Kaliszu wraz z wychowawcą Małgorzatą Kędzierską. Autorką projektu była Aldona Zimna, bibliotekarka kaliskiej Książnicy.


Zamierzeniem projektu było inicjowanie kontaktów z książką oraz wspomaganie ucznia w doskonaleniu jednej z kluczowych kompetencji, jaką jest umiejętności czytania. Cykliczne spotkania uczniów z bibliotekarzami miały na celu poznawanie różnego typu literatury, kultywowanie różnych świąt z kalendarza, poznawanie tajników pracy biblioteki.

– Stały kontakt z książką, wspólne czytanie, systematyczne przebywanie w bibliotece, udział w zajęciach plastyczno-zabawowych, wprowadza uczniów jednocześnie w życie pełne radości, ciekawości, odpowiedzialności i tolerancji. Niewątpliwie książka pełniąc także rolę biblioterapeutyczną pomaga przezwyciężać trudności szkolne, życiowe, kształtuje charakter mówi Aldona Zimna, autorka projektu. – Program ten miał na celu pokazywać zalety książki, jej walory i wartości jakie niesie za sobą w kontaktach drugim człowiekiem. Pozwala otworzyć się na innych ludzi i uwierzyć we własne możliwości, polubić i usprawnić czytanie uczniów, rozwijać pasję i zainteresowania.

W ramach całorocznych spotkań bibliotecznych zrealizowano następujące tematy: Międzynarodowy Dzień Kropki, Jak powstaje książka…, Czytanie wrażeniowe literatury Agnieszki Frączek i Małgorzaty Strzałkowskiej, Dzień Wolontariusza i udział w ogólnopolskiej kampanii społecznej pisania kartek świątecznych pod nazwą „Ida Święta, nie o SMS-ie, lecz o kartce pamiętaj!”, które skierowane zostały do seniorów kaliskiego Domu Pomocy Społecznej, Światowy Dzień Poezji – prezentacja w Teatrzyku Kamishibai wiersza Marii Konopnickiej „Stefek Burczymucha” (w ramach obchodów roku M. Konopnickiej) oraz Dzień Ziemi – jak być eko?

Uczniowie ćwicząc swój kunszt pisarski, wzięli udział w konkursie klasowym „Piszemy Wiersze”. Jury składające się z bibliotekarzy Książnicy wyłoniło laureatów. Nagrody otrzymali: Agata Lipatow (I miejsce),: Aurelia Markiewicz (II miejsce), Isabell Ucińska (III miejsce), Maja Gidelska (wyróżnienie). Ponadto wszyscy uczestnicy zostali uhonorowaniu przez dyrektor Książnicy Jolantę Nowosielską dyplomami i drobnymi upominkami.

Nagrody specjalne dla „Najaktywniejszej Czytelniczki – Martyny Olek i „Najaktywniejszego Czytelnika” – Piotra Wywrockiego, wręczyła koordynator projektu Aldona Zimna – kierownik działu udostępniania Książnicy Pedagogicznej w Kaliszu. Ostatnim akcentem projektu był udział uczniów w zorganizowanym przez Książnicę spotkaniu autorskim z Agnieszką Frączek, znaną i lubianą pisarką wierszy i opowiadań dla dzieci.

Biblioteczny projekt realizowany w roku szk. 2021/2022 wpisał się ponadto w szkolne przedsięwzięcie „Z mojej szkoły w wielki świat” realizowane przez Szkołę Podstawową im. Powstańców Wielkopolskich 1918/1919 w Kaliszu.


Fot. AND

Wczytaj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Kultura i rozrywka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Sprawdź również

Warsztaty z komiksu na Dzień Taty w Akceleratorze

Proponujemy rozpocząć lato razem z Wieżą Ciśnień i Akceleratorem Kultury! Serdec…