Strona główna Aktualności Zarząd Dróg Miejskich ogłosił przetarg na budowę przedłużenia Szlaku Bursztynowego

Zarząd Dróg Miejskich ogłosił przetarg na budowę przedłużenia Szlaku Bursztynowego

0
1

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu ogłosił przetarg pn. “Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką – odcinek od ul. Łódzkiej do ul. Żwirki i Wigury w Kaliszu”, czyli przedłużenia Szlaku Bursztynowego. Na składanie wniosków/ofert/opracowań studialnych ZDM czeka do 5 listopada br, do godziny 12.00.


Przed przedsiębiorstwem – o ile takowe się pojawi – nie lada wyzwanie. Poza projektami branży drogowej, instalacyjnej – sanitarnej, branży elektrycznej czy telekomunikacyjnej ZDM przedstawił krótki opis pierwszego etapu przedmiotu zamówienia. Jego zakres obejmuje w szczególności:

 1. opracowanie i uzgodnienie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas robót oraz oznakowanie prowadzonych robót zgodnie z tym projektem (organizacja ruchu winna uwzględniać utrzymanie wszystkich kierunków ruchu na skrzyżowaniu ul. Łódzkiej ze Szlakiem Bursztynowym na wszystkich etapach realizacji robót budowlanych),
 2. wykonanie robót przygotowawczych, rozbiórkowych i ziemnych wraz z wycinką drzew,
 3. budowę kanalizacji deszczowej,
 4. wymianę separatora substancji ropopochodnych w obrębie wylotu do rzeki Swędrni w rejonie Mostu Bursztynowego,
 5. budowę oświetlenia ulicznego wraz z doświetlaczami przejść dla pieszych,
 6. przebudowę sieci wodociągowej celem usunięcia kolizji,
 7. przebudowę sieci gazowej średniego i niskiego ciśnienia celem usunięcia kolizji,
 8. przebudowę kanalizacji sanitarnej celem usunięcia kolizji,
 9. przebudowę sieci elektroenergetycznej SN i nn celem usunięcia kolizji,
 10. przebudowę sieci telekomunikacyjnych celem usunięcia kolizji,
 11. budowę kanału technologicznego wzdłuż drogi krajowej – ul. Łódzkiej,
 12. wykonanie jezdni ulicy oraz rond o nawierzchni bitumicznej (warstwie ścieralnej z SMA),
 13. wykonanie jezdni drogi serwisowej – ul. Pszennej o nawierzchni z kostki brukowej betonowej,
 14. wykonanie zatok autobusowych o nawierzchni z kostki brukowej betonowej,
 15. wykonanie chodników, zjazdów na tereny posesji o nawierzchni z płyt betonowych,
 16. wykonanie ścieżek rowerowych o nawierzchni bitumicznej,
 17. regulację urządzeń obcych,
 18. wykonanie docelowego oznakowania pionowego i poziomego (grubowarstwowego),
 19. wykonane terenów zieleni: trawników, łąk kwietnych, nasadzeń rekompensacyjnych drzew i krzewów,
 20. obsługę geodezyjną powadzonych robót w tym sporządzanie bieżących operatów geodezyjnych służących określaniu ilości i zakresu robót objętych odbiorami częściowymi wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą uwzględniającą likwidowane urządzenia oraz zmianę użytków gruntowych.

MATERIAŁY PRZETARGOWE ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH W KALISZU ZNAJDZIECIE [TUTAJ]

Wczytaj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Sprawdź również

Przedterminowe wybory wójta Gminy Żelazków. Zarejestrowano aż 9 komitetów wyborczych!

We wtorek, 24 maja minął ostateczny termin rejestracji komitetów wyborczych w&nb…