Strona główna Aktualności Zarząd „Solidarności” oburzony zwolnieniem działacza związkowego ze Straży Miejskiej Kalisza

Zarząd „Solidarności” oburzony zwolnieniem działacza związkowego ze Straży Miejskiej Kalisza

0
0

Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Wielkopolska Południowa przedstawił swoje stanowisko w sprawie zwolnienia z pracy Pana Arkadiusza Maciejewskiego, Zastępcy Przewodniczącego Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” przy Urzędzie Miejskim w Kaliszu, jednocześnie Przewodniczącego Komisji Oddziałowej NSZZ „Solidarność” w Straży Miejskiej Kalisza.

– Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Wielkopolska Południowa z ogromnym oburzeniem przyjmuje decyzję Komendanta Straży Miejskiej Kalisza o zwolnieniu bez wypowiedzenia działacza związku zawodowego NSZZ „Solidarność” Pana Arkadiusza Maciejewskiego Przewodniczącego Komisji Oddziałowej NSZZ „Solidarność” w Straży Miejskiej Kalisza. Przewodniczący Arkadiusz Maciejewski na podstawie Art. 32 ustawy o związkach zawodowych podlega szczególnej ochronie, pomimo braku zgody Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” przy Urzędzie Miejskim Kalisza nasz kolega został zwolniony z pracy.

Według działaczy takie działania Komendanta Straży Miejskiej Kalisza w sposób rażący łamią przepisy obowiązującego prawa, oraz wskazują na eskalację konfliktu i odstąpienie od dialogu społecznego, który jest podstawą relacji pomiędzy Związkami Zawodowymi a Pracodawcą. Decyzję tą odbierają jako kolejny etap próby zastraszania pracowników Straży Miejskiej Kalisza, zwłaszcza działaczy związkowych utrudniając im działalność i dążenie do likwidacji związków zawodowych w Straży Miejskiej Kalisza. Jest to atak wymierzony w Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” któremu się stanowczo sprzeciwiają.

– W naszej ocenie nie ma merytorycznych podstaw do zwolnienia Przewodniczącego Arkadiusza Maciejewskiego, ponieważ przekazane informacje do mediów, oraz wystąpienie do odpowiednich instytucji w indywidualnych i zbiorowych sprawach pracowniczych są informacjami prawdziwymi, a przeprowadzone kontrole potwierdziły zasadność podnoszonych problemów, wskazując na ciężkie naruszenie prawa pracy przez Pracodawcę. Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Wielkopolska Południowa wyraża sprzeciw wobec powyższych działań i domaga się natychmiastowego przywrócenia do pracy Przewodniczącego Arkadiusza Maciejewskiego, oraz apeluje do Prezydenta Miasta Kalisza jako organu nadzorującego o niezwłoczne podjęcie interwencji w kierunku rozwiązania narosłych problemów i powrotu do dialogu społecznego w Straży Miejskiej Kalisza.

Oświadczenie w tej sprawie wydał także wiceprezydent Mateusz Podsadny. Jednostki miejskie, takie jak Straż Miejska Kalisza, rozstrzygają sprawy kadrowe we własnym zakresie, bez ingerencji Urzędu Miasta Kalisza. Na każdym etapie można podjąć próbę zawarcia porozumienia, jednak wola taka musi zostać wyrażona przez każdą ze stron konfliktu.

Władze miasta podejmowały rozmaite działania w związku z zaistniałym sporem:

– przeprowadzono kontrolę wewnętrzną w terminie 16 listopada – 21 grudnia 2017 r. (na zlecenie poprzednich władz miasta),
– po objęciu stanowiska oraz po otrzymaniu informacji ze strony związków zawodowych o ewentualnych nieprawidłowościach w Straży Miejskiej Kalisza, zleciłem w trybie pilnym kontrolę, która odbyła się w dniach 1 – 15 lutego 2019 r. Dotyczyła 2018 roku i wykazała m.in. nieprawidłowość polegającą na przyznaniu pracownikowi wynagrodzenia zasadniczego niezgodnie z przepisami prawa, ale ta została usunięta jeszcze w trakcie trwania kontroli,
– zorganizowano spotkania z udziałem władz Straży Miejskiej, strony związkowej i władz miasta,
– zorganizowano mediacje, których przedmiotem było wypracowanie porozumienia między pracownikami a komendantem Straży Miejskiej Kalisza.

Mediacje rozpoczęły się 14 czerwca 2019 r. Zostały zerwane 1 lipca 2019 r. przez stronę związkową. Prezydent Krystian Kinastowski zwrócił się do Międzyzakładowej Komisji NSZZ „Solidarność” przy Urzędzie Miasta Kalisza z prośbą o kontynuowanie mediacji. Tak się nie stało i 2 września 2019 r. rozpoczęła się akcja protestacyjna, – po otrzymaniu pisma z Regionalnej Izby Obrachunkowej, wszczęto kolejną kontrolę.

– Ostatnia kontrola Państwowej Inspekcji Pracy w Straży Miejskiej Kalisza miała miejsce w dniach 12 lutego – 4 marca 2020 r. Władze miasta zapoznały się z wynikiem kontroli oraz zastrzeżeniami do protokołu kontroli zgłoszonymi przez komendanta. 11 marca 2020 r. zwróciłem się do Biura Radców Prawnych Urzędu Miasta Kalisza z prośbą o opinię prawną, analizę i ocenę stopnia nieprawidłowości w Straży Miejskiej Kalisza.

Wczytaj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Sprawdź również

Nadciąga ARM RACE Kamień 2024 – 2 dni ekstremalnych biegów z przeszkodami!

Już 10 i 11 sierpnia 2024 na terenie boiska KS w Kamieniu wystartuje ogólno…