Strona główna Kalisz i region Kalisz Zdrowy Kalisz. Skorzystaj z miejskich programów profilaktyki zdrowotnej

Zdrowy Kalisz. Skorzystaj z miejskich programów profilaktyki zdrowotnej

0
0

Miasto Kalisz przystępuje do realizacji programów profilaktyki zdrowotnej. O działaniach prozdrowotnych i badaniach profilaktycznych, z jakich można skorzystać, poinformowali dziś podczas konferencji prezydent miasta Kalisza Grzegorz Sapiński, wiceprezydent Tomasz Rogoziński, p.o. naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych Janusz Sibiński.

Miasto Kalisz w 2018 r. będzie realizowało następujące progarmy profilaktyki zdrowotnej:

1. Medycyna sportowa dla dzieci i młodzieży. Program skierowany jest do osób w wieku do 21 lat czynnie uprawiających sport, ubiegających się o przyznanie lub posiadających licencje na amatorskie uprawianie sportu w kaliskich klubach sportowych oraz zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia, którzy nie otrzymują wynagrodzenia w związku z uprawianiem sportu, zrzeszonych w kaliskich klubach sportowych. Realizatorem programu jest NSZOZ „Art&Med”, który badania i konsultacje stanowiące przedmiot umowy wykonuje w Kaliszu przy ul. Winiarskiej 12, w czwartki w godzinach 16.00-18.00. Telefon 62 767-00-66.

2. Akcja profilaktyczna wczesnego wykrywania raka jelita grubego. Program skierowany jest do mieszkańców Kalisza w wieku 40-75 lat. W ramach świadczenia wykonywane są badania kału na krew utajoną. Przekazanie próbek odbywa się bez skierowania od poniedziałku do piątku w godz. 730-1330 w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. L. Perzyny, a w przypadku dodatniego wyniku i/lub obciążającego wywiadu wynikającego z przeprowadzonej ankiety – także konsultacje lekarza gastroenterologa i badanie kolonoskopowe. Telefon 62 765-12-04.

3. Wczesne wykrywanie chorób piersi u kobiet. W ramach programu wykonywane są badania mammograficzne u kobiet w wieku 40-49 lat i powyżej 70 lat, a także w wieku 50-69 lat, jeżeli występuje wskazanie medyczne stwierdzone przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Program obejmuje też badania ultrasonograficzne piersi u kobiet
w wieku 18-49 lat. Badania USG piersi wykonywane są bez skierowań wg kwalifikacji wiekowej i miejsca zamieszkania. Przeprowadzane są
– w poniedziałki od 8:00 do 15:30,
– we wtorki od 10:00 do 12:00,
– w środy od 8.00 do 12.00.
Badania mammograficzne wykonywać można od poniedziałku do piątku w godzinach od 11.00 do 14.00.
Realizatorem programu jest Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Lekarzy Specjalistów „Rogatka Kaliska” (ul. Śródmiejska 34).
Obowiązuje wcześniejsza rejestracja telefoniczna: 62 767-10-94.

4. Program profilaktycznych szczepień przeciwko pneumokokom dla dzieci zamieszkałych na terenie miasta Kalisza. Program polega na przeprowadzeniu szczepień przeciwko pneumokokom u dzieci zamieszkałych na terenie miasta Kalisza, uczęszczających do kaliskich żłobków, klubów dziecięcych i wychowanków domu dziecka, w wieku pomiędzy 24. a 34. miesiącem życia. Realizatorem programu jest „Medycyna Rodzinna” sp. z o.o. Świadczenia realizowane będą w Kaliszu przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 36 w Przychodni Rodzinnej „Dobrzec”:
– w środy w godzinach 16.00-17.00,
– w piątki w godzinach 10.00-11.00.
Obowiązuje wcześniejsza rejestracja osobista i telefoniczna: 62 585-27-00.

5. Program profilaktyki zakażeń HPV wśród mieszkańców miasta Kalisza. Program polega na przeprowadzeniu szczepień przeciwko HPV (3 dawki) u dziewcząt z rocznika 2006 zamieszkałych na terenie miasta Kalisza. Realizatorem programu został NSZOZ „Art&Med”
(ul. Winiarska 12). Szczepienia wykonywane są:
– w poniedziałki w godzinach 16.00-17.00,
– w środy w godzinach 16.00-17.00,
– w czwartki w godzinach 16.00-17.00.
Obowiązuje wcześniejsza rejestracja telefoniczna: 62 767-00-66.

6. Program profilaktyki zakażeń HCV wśród mieszkańców miasta Kalisza. Program polega na przeprowadzeniu badania przesiewowego krwi na obecność przeciwciał anty-HCV wśród pełnoletnich mieszkańców Kalisza z grupy podwyższonego ryzyka, zgodnie z obowiązującymi procedurami medycznymi. Realizatorem programu został SZOZ „Konsylium” (ul. Podkowińskiego 2). Pobieranie materiału do badań wraz z przeprowadzeniem ankiety kwalifikującej do badania odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach 8-11. Odbiór wyników negatywnych – od poniedziałku do piątku w godzinach 6-22. Odbiór wyników pozytywnych odbywał się będzie u lekarza specjalisty po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z pacjentem.  Telefon: 766-49-66.

7. Program profilaktyki stomatologicznej wśród dzieci. Program dotyczy dzieci z roczników 2013 i 2012, które nie ukończyły 6. roku życia. W ramach programu można skorzystać z wizyty w gabinecie stomatologicznym, która obejmuje przegląd jamy ustnej, profilaktykę wad zgryzu, instruktaż mycia zębów, usunięcie osadów na płytce nazębnej oraz lakierowanie. Badania wykonuje: Małgorzata Peruga Indywidulana Praktyka Lekarska (al. Wolności 17/1). Wizyty odbywają się w następujących dniach:
– środy w godzinach 8.00-20.00,
– czwartki w godzinach 8.00-20.00,
– piątki w godzinach 8.00-20.00.
Obowiązuje wcześniejsza rejestracja telefoniczna: 607 773 062.

Akcje „Zdrowy Kalisz”

We współpracy z radami osiedlowymi oraz innymi podmiotami przygotowywane są akcje prozdrowotne pod hasłem „Zdrowy Kalisz”. W minioną sobotę, 14 kwietnia, odbyła się już pierwsza akcja, która miała miejsce w Zespole Szkół Ekonomicznych. Kolejne planowane są w następujących terminach:
1. 18.05 – Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Ciasna 16, g. 15-19,
2. 19.05 – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, ul. 25. Pułku Artylerii 4-8, g. 9-13,
3. 26.05 – Park. im. Rodziny Wiłkomirskich, ul. Tuwima 10, g. 15-18,
4. 27.05 – Szkoła Podstawowa nr 9, ul. Żwirki i Wigury 13, g. 10-16,
5. 30.05 – Zespół Szkół Techniczno-Elektronicznych, ul. Częstochowska 99-105, g. 9-12,
6. 01.06 – Park Przyjaźni, ul. Skalmierzycka, g. 15-18,
7. 02.06 – os. Sulisławice, sala OSP, ul. Sulisławicka, g. 16-19,
8. 15.06 – os. Dobrzec, Pola Marsowe, g. 15-19,
9. 17.06 – os. Ogrody, ul. Szewska 1, g. 16-18,
10. 23.06 – os. XXV- lecia, ul. Serbinowska, g. 9-13,
11. 25.08 – os. Rajsków, g. 16-19,
12. 01.09 – Główny Rynek 20, g. 14-18,
13. 07.09 – Zespół Szkół Zawodowych, ul. Wąska 13, g. 13-16,
14. 15.09 – Klub Osiedlowy „Blaszak”, ul. M. Konopnickiej 2-4, g. 10-13,
15. 22.09 – Szkoła Podstawowa nr 15, ul. Wykopaliskowa 45, g. 10-13,
16. 29.09 – hala Kalisz Arena, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 22-24, g. 14-18.

Tworzenie grup wsparcia dla osób z otyłością

Miasto rozpoczyna realizację projektu skierowanego do 30 osób otyłych zamieszkałych na terenie Kalisza. Zadanie finansowane jest z Narodowego Programu Zdrowia. Uczestnikami mogą zostać pełnoletni mieszkańcy miasta Kalisza, których BMI (wskaźnik masy ciała) wynosi powyżej 30 i którzy posiadają zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do udziału w projekcie.

Program będzie trwał od kwietnia do listopada 2018 r. Projekt obejmuje:
– wsparcie psychologa (wsparcie grupowe: trzy spotkania po 2 godziny, wsparcie indywidualne: trzy spotkania godzinne),
– wsparcie dietetyka (wsparcie grupowe: trzy spotkania po 2 godziny; wsparcie indywidualne: dziewięć spotkań godzinnych),
– warsztaty świadomego żywienia (trzy spotkania po 4 godziny),
– zajęcia sportowo-rekreacyjne (aqua aerobic – 1, 2 razy w tygodniu).
Rekrutacja do udziału w projekcie będzie prowadzona przez trzyosobowy zespół, w skład którego wchodzić będą pracownicy Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych. Decyduje kolejność zgłoszeń. Termin składania formularzy: od 11.04.2018 r. do 25.04.2018 r.  Formularze należy składać w Wydziale Spraw Społecznych i Mieszkaniowych przy ul. Kościuszki 1A (pok. 120) w godzinach 7.30-15.30. Uczestnicy zobowiązani są do systematycznego udziału w zajęciach, potwierdzania udziału na liście obecności. Osoby, które zrezygnują z udziału w realizacji projektu podczas jego trwania, zobowiązane są do zwrotu kosztów związanych z jednostkowym zaangażowaniem środków niezbędnych do jego realizacji.

Działania terapeutyczne, edukacyjne, wspierające i profilaktyczne w ramach realizacji zadań z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 r.

• realizacja tych zadań nie jest finansowana przez NFZ
• udział w zajęciach jest bezpłatny
• działania finansowane są z budżetu Miasta Kalisza
• nie obowiązuje wcześniejsza rejestracja

1. Grupa edukacyjno-interwencyjna dla sprawców przemocy
Miejsce i termin realizacji: siedziba stowarzyszenia Abstynencki Klub „Jantar”
(ul. Śródmiejska 23) w każdy wtorek w godzinach od 15.30 do 18.00; w okresie od 24.04.2018 do 18.12.2018 r.

2. Grupa terapeutyczna dla dorosłych dzieci alkoholików (DDA)
Miejsce i termin realizacji: siedziba NZOZ Poradni Terapii Uzależnień i Współuzależnienia  (ul. Lipowa 5) w każdy piątek w godzinach od 16.30 do 19.30; w okresie od 13.04.2018 r. do 14.12.2018 r.

3. Program z zakresu profilaktyki selektywnej i wskazującej dla młodzieży z grup ryzyka
Miejsce i termin realizacji: siedziba NZOZ Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia „Karan” (ul. 29. Pułku Piechoty 35) w co drugą środę i czwartek miesiąca w godzinach od 16.00 do 18.00; w okresie od 19.04.2018 do 12.12.2018 r.

4. Warsztat umiejętności asertywnych dla osób współuzależnionych
Miejsce i termin realizacji: siedziba NZOZ Poradni Terapii Uzależnień i Współuzależnienia (ul. Lipowa 5); realizacja od września 2018 r.

5. Warsztat podtrzymujący umiejętności asertywne dla osób współuzależnionych
Miejsce i termin realizacji: siedziba NZOZ Poradni Terapii Uzależnień i Współuzależnienia  (ul. Lipowa 5), w dniach: 12.05.2018, 2.06.2018, 30.06.2018 r. w godzinach od 9.30 do 12.30.

6. Poszerzony program terapeutyczny dla osób uzależnionych „After Care”
Miejsce i termin realizacji: siedziba NZOZ Poradni Terapii Uzależnień i Współuzależnienia (ul. Lipowa 5), w każdą pierwszą sobotę miesiąca w godzinach od 9.00 do 15.00.

7. Grupy wsparcia dla osób współuzależnionych
Miejsce i termin realizacji:  siedziba NZOZ Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia „Karan”  (ul. 29 Pułku Piechoty 35).
Grupa podstawowa – w każdy wtorek w godzinach od 18.00 do 21.00.
Grupa zaawansowana – w każdy trzeci czwartek miesiąca w godzinach od 18.00 do 21.00
w okresie od 17.04.2018 r. do 18.12.2018 r. (z wyłączeniem miesiąca sierpnia).

8. Program edukacyjno-interwencyjny z zakresu uzależnień realizowany w szkołach
Zgodnie z zapotrzebowaniem złożonym przez dyrektorów szkół (młodzież, rodzice, nauczyciele).

9. Program redukcji szkód zdrowotnych i społecznych wśród osób używających szkodliwie i uzależnionych od środków odurzających, substancji psychotropowych i NSP
Miejsce i termin realizacji:  siedziba NZOZ Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia „Karan” (ul. 29. Pułku Piechoty 35)
Grupa „After Care”  – w każdy poniedziałek w godzinach od 17.00 do 19.00.
Grupa dla osób używających substancji psychoaktywnych – w każdy piątek w godzinach od 16.00 do 18.00.

Oprac. WSSM UM Kalisz
Wczytaj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Kalisz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Sprawdź również

54-latek podejrzany o kradzież karty i dokonywanie nią płatności usłyszał 20 zarzutów

Wspólne działania policjantów z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego i Kryminalnego …