Strona główna Kalisz i region Kalisz Zmień system ogrzewania na ekologiczny – dbaj o środowisko

Zmień system ogrzewania na ekologiczny – dbaj o środowisko

0
0

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Kalisza zachęca mieszkańców do zmiany pieców opalanych paliwem stałym, tzw. kopciuchów na ekologiczne, czyli: kotły gazowe lub olejowe, piece zasilane prądem elektrycznym, pompy ciepła lub przyłączenie się do miejskiego systemu ciepłowniczego.

Na wymianę pieca udzielana jest dotacja w wysokości 80 % wartości kosztów poniesionych przez wnioskodawcę na zakup urządzeń grzewczych, jednak nie więcej niż 5.000 zł liczonych za każde trwale zlikwidowane źródło emisji opalane paliwem stałym. Do wsparcia w formie dotacji celowej uprawnione są: osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębiorcy oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi. Warunkiem niezbędnym, do uzyskania dotacji jest likwidacja wszystkich dotychczasowych źródeł ciepła na nieruchomości bądź w lokalu, zasilanych paliwem stałym.

Należy zaznaczyć, iż dotacją objęte są wyłącznie wydatki poniesione na zakup urządzeń grzewczych (piec + grzejniki). Osoby zainteresowane dofinansowaniem powinny złożyć wniosek wraz z kompletem dokumentów w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (budynek Ratusza, piętro I, pokój nr 30) w terminie od 1 marca do 30 października br.

Do wniosku o dotację należy załączyć:
– dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (lokalu),
– zgodę właściciela lub zarządcy budynku na zmianę systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne (gazowe, elektryczne, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła),
– oświadczenie właściciela lub zarządcy budynku o dokonaniu rozbiórki źródeł emisji opalanych paliwem stałym, w związku ze zmianą systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne (gazowe, elektryczne, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła),
– dowody księgowe (faktury, rachunki) potwierdzające koszty poniesione
w danym roku budżetowym lub w roku poprzednim na zmianę systemu ogrzewania
z węglowego na ekologiczne,
– aktualną umowę odpowiednio z dostawcą: gazu, energii elektrycznej, energii cieplnej
z miejskiego systemu ciepłowniczego.

Dotacja przekazywana jest po zakończeniu inwestycji (czyli jako refundacja faktycznie poniesionych kosztów). Wniosek, regulamin oraz uchwała dostępne są w siedzibie Urzędu Miasta Kalisza w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (budynek Ratusza,  piętro I, pokój nr 30, tel. (0-62) 76 54 408 lub na stronie internetowej www.kalisz.pl w menu górnym dla mieszkańców –> ochrona powietrza.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców do likwidacji starych pieców opalanych paliwem stałym i składania wniosków o udzielenie dotacji.

źródło. kalisz.pl
Wczytaj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Kalisz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Sprawdź również

Tajemnicza rura odprowadzała ścieki do Piwonki. Straż Miejska wytropiła jej właściciela

Funkcjonariusze Straży Miejskiej Kalisza interweniowali w sprawie zanieczyszczenia st…