Strona główna Aktualności Archiwum Państwowe w Kaliszu uroczyście zakończyło obchody jubileuszu 70-lecia [FOTO]

Archiwum Państwowe w Kaliszu uroczyście zakończyło obchody jubileuszu 70-lecia [FOTO]

0
0

W tym roku Archiwum Państwowe w Kaliszu świętuje 70 lat istnienia. Z tej okazji w siedzibie placówki odbyły się uroczyste obchody jubileuszu. Przybyłych Gości powitała Grażyna Schlender, dyrektor Archiwum Państwowego w Kaliszu.


Kaliskie Archiwum zostało powołane zarządzeniem ministra oświaty z 21 lipca 1950 r. jako Oddział Powiatowy Archiwum Państwowego w Poznaniu. W marcu 1951 r. rozpoczęło swoją działalność w siedzibie przy ul. Parczewskiego 2. Przez dziesięciolecia zmieniały się nazwy urzędu i jego lokalizacja. Trwał jednakże nieustanny rozwój działalności, dzięki któremu dziś placówka świętuje jubileusz 70-lecia.

Wśród osób zaproszonych na uroczystość znaleźli się m.in.: przedstawiciele kaliskiego samorządu z prezydentem Krystianem Kinastowskim na czele oraz Tadeuszem Skarżyńskim, przewodniczącym Rady Miasta Kalisza, a także reprezentanci parlamentu, władz wojewódzkich, gminnych, powiatowych, Archiwów Państwowych, instytucji kultury.

Archiwum Państwowe w Kaliszu gromadzi, przechowuje i upowszechnia dokumenty istotne dla dziejów naszego regionu. Jest strażnikiem historii naszej małej ojczyzny. Co bardzo ważne i co należy podkreślać na każdym kroku – Archiwum Państwowe w Kaliszu jest instytucją, z której korzystać może każdy z nas.

W ostatnich latach coraz popularniejsze wśród mieszkańców są poszukiwania własnych przodków. Genealogia uczy nas nowego spojrzenia na historię zarówno Polski, jak i naszej rodziny. Daje szansę na refleksje i snucie wspomnień, uczy cierpliwości, organizacji pracy i wiary w odnalezienie niemożliwego, wreszcie buduje relacje wśród członków rodziny, znajomych, przyjaciół. Instytucją, która pomaga w poszukiwaniu własnych korzeni jest właśnie Archiwum Państwowe. To tutaj kolejni mieszkańcy Kalisza i regionu poznają swoją przeszłość i zaczynają inaczej patrzeć na wiele spraw. Wszystko dzięki temu, że dotarli do swoich źródeł. I właśnie – do źródeł.

Archiwum Państwowe w Kaliszu organizuje rokrocznie konkurs dla dzieci i młodzieży „Ad fontes! Odkrywamy tajemnice Kalisza i regionu kaliskiego”.

– Dzięki temu konkursowi młodzi ludzie w zupełnie inny niż w szkole sposób uczą się historii. Ale przede wszystkim przeżywają niesamowitą przygodę, związaną z poszukiwaniem korzeni swojej małej ojczyzny. A kto wie – być może przy okazji także z odkrywaniem tajemnic swoich przodków. Tym bardziej cieszę się, że mogę obejmować konkurs swoim patronatem. Podkreślić należy, że ta edukacyjna działalność Archiwum Państwowego w Kaliszu nie ogranicza się tylko do dzieci i młodzieży. Świętująca dziś swój jubileusz placówka ma także wiele innych propozycji dla każdego mieszkańca regionu. Dużą popularnością cieszą się wystawy, również te on-line, przypominające i odkrywające minione czasy, prelekcje, cykle filmowe. Bardzo cenię działalność naukową Archiwum. Jej przykładów jest wiele, a dzisiaj mamy prezentację jednego z nich. Opracowanie nieznanego dotąd szerzej przywileju kupców kaliskich z 1568 roku, które rzuca nowe światło na kolejną kartę w dziejach miasta. Archiwum, zresztą nie pierwszy raz, w ten sposób dopisuje historię naszego miasta – mówił Krystian Kinastowski, prezydent Miasta Kalisza.Szanowna Pani Dyrektor, drodzy pracownicy Archiwum Państwowego. Serdecznie gratuluję jubileuszu siedemdziesięciolecia Waszej instytucji. Miasto Kalisz jest dumne, że w jego granicach tak prężnie działa Archiwum Państwowe. Życzę kolejnych owocnych lat działalności na rzecz gromadzenia i upowszechniania ważnych dla Ziemi Kaliskiej dokumentów. Wszystkiego dobrego!

Podczas uroczystości został zaprezentowany film pt.: „Z przeszłością w przyszłość. 70 lat działalności Archiwum Państwowego w Kaliszu”. Odbyła się także promocja wydawnictwa pt.: „Nieznany przywilej kupców kaliskich z 1568 r.”, w opracowaniu Zofii Wojciechowskiej.

Nieznany przywilej kupców kaliskich z 1568 r.” to statut bractwa kramarskiego wystawiony przez burmistrza i rajców kaliskich, a także wójta i ławników sprawujących władzę sądowniczą. W jego tworzeniu uczestniczyli także cechmistrze bractw i rzemiosł miasta Kalisza. Statut ten reguluje życie społeczno-gospodarcze w mieście, ustala zasady, prawa i obowiązki kramarzy, przewiduje sankcje za niewłaściwe zachowanie.

O randze dokumentu świadczy dołączona do niego pieczęć z 1568 roku odciśnięta w czerwonym wosku. Został on wystawiony z datą 25 czerwca 1568 r. Został zatwierdzony tylko przez władze miejskie i miał zapewnić prawo legalnego handlu na terenie miasta wyłącznie kupcom zrzeszonym w bractwie, właścicielom i dzierżawcom kramów, opłacającym podatki miejskie i państwowe. Był także narzędziem obrony tych kupców przed nieuczciwą konkurencją. Statut przewidywał możliwość egzekwowania prawa i związane z tym sankcje karne, m.in. kary pieniężne i w naturaliach, a nawet wykluczenie z bractwa. Statut porządkował też kwestię przynależności do bractwa.

 

Wczytaj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Sprawdź również

Będzie apelacja! Obrona Mateusza J. wnosi o zmianę wyroku i orzeczenie kary 4 lat więzienia

Na najbliższy piątek, 8 lipca na godz. 9.00 w sali 170 …