Strona główna Aktualności Będzie przebudowa odcinka rowu RC-1 i budowa zbiornika w strefie gospodarczej Dobrzec

Będzie przebudowa odcinka rowu RC-1 i budowa zbiornika w strefie gospodarczej Dobrzec

0
0

Miasto Kalisz pozyskało kolejne środki zewnętrzne. Dofinansowana zostanie przebudowa rowu RC-1 oraz budowa zbiornika wód deszczowych na terenach strefy gospodarczej Dobrzec. Realizacja tego zadania pozwoli na regulację strumienia wód opadowych, a tym samym przyczyni się do zwiększenia odporności na klęski żywiołowe związane z deszczówką.


Projekt Miasta Kalisza znalazł się na 8. miejscu listy rankingowej (na 17 projektów, które uzyskały dofinansowanie) i został wybrany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do dofinansowania ze środków Funduszu Spójności. Wartość pozyskanych na realizację projektu środków europejskich wynosi 6,9 mln zł, przy szacowanym koszcie całkowitym blisko 10 mln złotych.

Obecna infrastruktura na obszarze rowu RC-1 stanowi istotną barierę dla prowadzenia w tym miejscu nowych inwestycji. Planowana przebudowa rowu i utworzenie zbiornika pozwoli na budowę dróg, a tym samym poprawi dostępność komunikacyjną tego terenu. Dzięki temu Kalisz stanie się jeszcze bardziej atrakcyjny dla inwestorów.

W ramach realizacji zadania zaplanowano przede wszystkim:

  • przebudowę dolnego odcinka rowu RC-1 na rów otwarty o łącznej długość: 594,25 m
  • budowę zbiornika (stawu) wód deszczowych o łącznej długość odcinka 218,75 m,
  • przebudowę górnego odcinka rowu o długości 600,85 m – zastąpienie rowu otwartego rurociągiem zamkniętym.

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (priorytet: II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie: 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska).

Jego realizacja ma zakończyć się do 30 czerwca 2022 roku.


Źródło. UM / Katarzyna Ciupek – Kancelaria Prezydenta Miasta

Wczytaj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Sprawdź również

Sypią się mandaty za parkowanie na chodniku i ścieżce rowerowej przy ul. Śródmiejskiej

Funkcjonariusze Straży Miejskiej Kalisza nakładają mandaty karna w kwocie 100 zł…