Strona główna Kalisz i region Kalisz Dobrzec. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuje ok. 47,6 ha

Dobrzec. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuje ok. 47,6 ha

0
0

Rada Miasta Kalisza jednogłośnie uchwaliła kolejny przedłożony przez prezydenta miasta projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Opracowanie obejmuje ok. 47,6 ha w zachodniej części miasta, w obrębie Dobrzec.


Uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, dzięki któremu po zachodniej stronie drogi krajowej nr 25, w sąsiedztwie już istniejących przedsiębiorstw, mogą powstać zakłady produkcyjne i logistyczne, składy lub magazyny. Jak zapewnia włodarz miasta, inwestorzy jeszcze przed przyjęciem planu pytali o te tereny.

– Liczę więc, że już niedługo powstaną tam kolejne przedsiębiorstwa, które dadzą nowe miejsca pracy dla mieszkańców Kalisza i okolicznych miejscowości – powiedział prezydent Krystian Kinastowski.

Obszar objęty opracowaniem ma dostęp do dróg publicznych od strony południowej. To ulice: Batalionów Chłopskich oraz Rozwojowa. W jego granicach nie ma zabudowy. Obszar stanowi wyłącznie grunty użytkowane rolniczo. W najbliższym sąsiedztwie na terenach po południowej stronie wspomnianych ulic znajdują się zakłady przemysłowo-usługowe.

Plan zakłada uruchomienie nowych terenów inwestycyjnych.

Wejście w życie miejscowego planu stworzy podstawy prawne do wydawania decyzji administracyjnych. Ustalenia pozwalają na planowe wprowadzenie zabudowy usługowej, obiektów produkcyjnych, składów i magazynów przy jednoczesnym zapewnieniu właściwego poziomu ochrony poszczególnych elementów środowiska i walorów krajobrazu kulturowego.

Uchwała wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią uchwały.


za. UM

Wczytaj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Kalisz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Sprawdź również

Zderzenie dwóch pojazdów na skrzyżowaniu DK25 w Witoldowie. Skoda wypadła z drogi [FOTO]

Zderzenie dwóch samochodów osobowych na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 25 w…