Strona główna Aktualności Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i budowlane przy kaliskich zabytkach

Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i budowlane przy kaliskich zabytkach

0
0

Rada Miasta Kalisza oraz Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznali dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy kaliskich zabytkach. W budżecie miasta na 2020 r. wydzielona została na ten cel kwota 500.000,00 zł.

Rada Miasta Kalisza na sesji, w dniu 27 lutego br., zdecydowała o przyznaniu dotacji celowych na osiem zadań, na kwotę 499.855,00 zł. Samorządowe wsparcie otrzymają następujące podmioty:

  1. Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu, Dom Zakonny, ul. Śródmiejska 43 w Kaliszu, w wysokości 30.000 zł na badania nawarstwień malarskich w skrzydłach: północnym, zachodnim i południowym krużganka klasztoru poreformackiego;
  2. Rzymskokatolicka Parafia Ordynariatu Polowego pw. św. Wojciecha i św. Stanisława, ul. Kolegialna 2 w Kaliszu, w wysokości 90.000 zł na konserwację ławek w kościele pojezuickim św. Wojciecha i św. Stanisława w Kaliszu;
  3. Parafia Katedralna pw. św. Mikołaja, ul. Kanonicka 5 w Kaliszu, w wysokości 14.247 zł na prace remontowo-konserwatorskie przy grobowcu śp. Bronisława Bukowińskiego Prezydenta Miasta Kalisza na cmentarzu katolickim tzw. miejskim, przy ul. Górnośląskiej w Kaliszu;
  4. Parafia Katedralna pw. św. Mikołaja, ul. Kanonicka 5 w Kaliszu, w wysokości 10.608 zł na prace remontowo-konserwatorskie przy nagrobku rodzinnym śp. Mieczysława Szarrasa, Prezydenta Miasta Kalisza na cmentarzu katolickim tzw. miejskim, przy ul. Górnośląskiej w Kaliszu;
  5. Parafia Katedralna pw. św. Mikołaja ul. Kanonicka 5 w Kaliszu, w wysokości 100.000 zł na prace konserwatorskie i restauratorskie elewacji katedry św. Mikołaja w Kaliszu – elewacja północna nawy bocznej północnej – część zachodnia (dokończenie prac);
  6. Parafia Prawosławna pw. św. Apostołów Piotra i Pawła, ul. Niecała 1 w Kaliszu, w wysokości 120.000 zł na kontynuację ratowniczych prac konserwatorsko-restauratorskich przy malowidłach ściennych (1930 r.) w cerkwi prawosławnej pw. św. App. Piotra i Pawła w Kaliszu – etap II – sklepienie nawy głównej;
  7. Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Gotarda, ul. Kordeckiego 3 w Kaliszu w wysokości 15.000 zł, na prace remontowo-konserwatorskie sufitu nad nawą kościoła filialnego św. Wojciecha na Zawodziu;
  8. Parafia Rzymskokatolicka Wniebowzięcia NMP (św. Józefa), pl. św. Józefa 7 w Kaliszu, w wysokości 120.000 zł, na prace konserwatorskie XVIII-wiecznej Kaplicy pw. św. Józefa, w kościele Wniebowzięcia NMP – Narodowym Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu.

2 marca br., Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił wyniki pierwszego naboru wniosków na dotacje w 2020 r. w Programie „Ochrona Zabytków”. Cieszy nas fakt, że wśród 375 projektów dofinansowanych kwotą 104.000.000,00 zł, znalazły się także trzy zadania na sumę 1.490.000,000 zł, realizowane przy kaliskich zabytkach.

W Kaliszu beneficjentami ministerialnego programu są:

  1. Parafia Katedralna pw. św. Mikołaja ul. Kanonicka 5 w Kaliszu, której przyznano dofinansowanie w wysokości 690.000,00 zł na prace konserwatorskie i restauratorskie elewacji katedry – etap VIII – wieża, część dolna elewacji zachodniej i północnej oraz dokończenie elewacji południowej;
  2. Parafia Rzymskokatolicka Wniebowzięcia NMP (św. Józefa), pl. św. Józefa 7 w Kaliszu, której przyznano dofinansowanie w wysokości 400.000,00 zł na prace konserwatorskie XVIII-wiecznej Kaplicy pw. św. Józefa w kościele Wniebowzięcia NMP; 3) Klasztor OO. Franciszkanów, ul. Sukiennicza 7 w Kaliszu, któremu przyznano dofinansowanie w wysokości 400.000,00 zł na prace konserwatorskie odkrytych w kościele św. Stanisława polichromii (malowideł ściennych) przedstawiających św. Krzysztofa, witraże oraz kobietę z czerwonymi koralami;
    W sumie, prawie dwa miliony złotych, to znaczące finansowe wsparcie dla gospodarzy obiektów zabytkowych prowadzących prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane, których efekt służyć będzie zachowaniu i wyeksponowaniu ich zabytkowej wartości.
Wczytaj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Sprawdź również

Rozbudowa DK25 – spotkanie informacyjne online biura projektowego i GDDKiA

Biuro Projektowe Transprojekt Gdański Sp. z o.o., Pracownia Projektowa w Warszaw…