Strona główna Aktualności Edward Prus odwołany z funkcji wiceprzewodniczącego Rady Miasta Kalisza

Edward Prus odwołany z funkcji wiceprzewodniczącego Rady Miasta Kalisza

0
0

Podczas czwartkowej sesji radni zdecydowali o odwołaniu Edwarda Prusa z funkcji wiceprzewodniczącego Rady Miasta Kalisza, którą pełnił od początku kadencji. Zgodnie z przyjętym dziś regulaminem, odwołanie nastąpiło bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady, w głosowaniu tajnym. Przeprowadziła je Komisja Skrutacyjna pod przewodnictwem radnego Dariusza Witonia.

P. Lisowski, M. Spychalska, M. Zarzycka oraz E. Prus zawodowo związani byli z Grzegorzem Sapińskim. Po odwołaniu ze stanowisk wiceprezydentów K. Pawliczak i A. Kijewskiego, radni klubów Prawa i Sprawiedliwości oraz Sojuszu Lewicy Demokratycznej, postanowili dolać oliwy do ognia poprzez złożenie wniosku o odwołanie E. Prusa z funkcji wiceprzewodniczącego RMK. Swoją decyzję tłumaczyli brakiem konieczności posiadania dwóch wiceprzewodniczących w RMK.

Wnioskowana zmiana ma na celu wygenerowanie oszczędności w ramach funkcjonowania Rady Miejskiej Kalisza. Traktując sprawę jako priorytetową zwracamy się z prośbą o podjęcie stosownych czynności – argumentował stanowisko radnych PiS-u przewodniczący Andrzej Plichta.

Odwołanie E. Prusa nastąpiło w głosowaniu tajnym. Za odwołaniem Prusa zagłosowało 15 z 21 radnych posiadających prawo do głosowania.

Ze swoim dotychczasowym miejscem pracy pożegnają się także Piotr Lisowski – odwołany z funkcji przewodniczącego Komisji Rodziny Zdrowia i Polityki Społecznej, Magdaleny Spychalskiej z funkcji przewodniczącej Komisji Prawa, Porządku Publicznego i Samorządu Osiedlowego, wiceprzewodniczącej Komisji Rewizyjnej oraz Małgorzaty Zarzyckiej z funkcji wiceprzewodniczącej Komisji Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej.

Edward Prus jest radnym niezrzeszonym, członkiem komisji:
– Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego Rady Miasta Kalisza,
– Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta Kalisza,
– Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej Rady Miasta Kalisza,
– Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Kalisza,
– Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza,
– Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Kalisza,
– Rewitalizacji Rady Miasta Kalisza.

Wczytaj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Sprawdź również

Na czym polega inwestowanie w akcje?

Inwestowanie w akcje, czyli popularna gra na giełdzie to forma inwestycji, …