Strona główna Aktualności Epitafium Mieszka III Starego pierwszym zadaniem Komisji Pamięci Historycznej Miasta Kalisza

Epitafium Mieszka III Starego pierwszym zadaniem Komisji Pamięci Historycznej Miasta Kalisza

1
0

Komisja Pamięci Historycznej Miasta Kalisza, z przewodniczącą dr Grażyną Schlender na czele, przedstawiła stan prac nad epitafium księcia Mieszka III Starego. To pierwsze zadanie powołanego w kwietniu tego roku gremium, które doradza władzom Miasta w sprawach pamięci narodowej.


Powołana przez prezydenta Kinastowskiego komisja ma upamiętnić miejsca i obiekty ważne w dziejach miasta i ocalić je od zapomnienia – to najważniejszy jej cel. Ma także stworzyć listę takich obiektów i miejsc, które powinny zostać upamiętnione. Podczas spotkania z dziennikarzami przewodnicząca gremium omówiła cele i zadania Komisji Pamięci Historycznej Miasta Kalisza, a także przedstawiła jej skład.

Celem Komisji jest upamiętnienie wszystkich budynków i innych miejsc w przestrzeni historyczno-urbanistycznej Kalisza, które miały związek z ważnymi dla Polski i miasta wydarzeniami oraz ze znaczącymi dla Kalisza osobami. Należy wszystkie te obiekty lub miejsca, gdzie się znajdowały, oznaczyć stosownymi i czytelnymi tablicami informacyjnymi lub tabliczkami. Komisja zamierza uwzględnić zarówno budynki istniejące, jak i te, które nie dotrwały do naszych czasów. Komisja działa w oparciu o materiały źródłowe znajdujące się w zasobie Archiwum Państwowego w Kaliszu i innych instytucjach: archiwach, muzeach – powiedziała dr Grażyna Schlender, dyrektor Archiwum Państwowego w Kaliszu.

Pierwszym, realizowanym przez komisję zadaniem, jest przygotowanie epitafium księcia Mieszka III Starego. Z prośbą w tej sprawie zwrócił się do prezydenta Andrzej Kaszubkiewicz, miłośnik historii Kalisza oraz znawca historii Polski z epoki pierwszych Piastów, były dyrektor Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy.

– Choć Mieszko Stary był silnym i zasłużonym władcą, osoby jego nie upamiętniają żadne tablice czy napisy, ponieważ gród na Zawodziu w Kaliszu, gdzie miała znajdować się jedna z jego siedzib, upadł i stracił na znaczeniu. W pierwszej połowie wieku XIII, kiedy Prosna zmieniła koryto i przesunęła się pół kilometra na wschód w kierunku ulicy Łódzkiej, I warowny książęcy gród, który znajdował się na wyspie, połączył się z lądem. Miejsce pochówku Mieszka III Starego znajduje się obecnie w rezerwacie archeologicznym na Zawodziu na obrzeżach Kalisza, nieopodal drewnianego kościółka św. Wojciecha – informuje dr Grażyna Schlender.

Epitafium zostanie umieszczone w katedrze. Projekt tablicy wykonał Maciej Garbowicz. Oprócz napisów w językach polskim i łacińskim projekt uwzględnia wizerunek Mieszka III Starego w formie odlewu.

Komisja zachęca mieszkańców, by przekazywali jej propozycje obiektów, które powinny być upamiętnione z uwagi znaczącą rolę w historii Polski lub Kalisza lub są związane z osobami, które pełniły ważną rolę w dziejach miasta. Pomysły należy przekazywać na adres: Archiwum Państwowe w Kaliszu, ulica Poznańska 207, 62-800 Kaliszu lub sekretariat@archiwum.kalisz.pl.

W skład Komisji Pamięci Historycznej Miasta Kalisza wchodzą regionaliści, historycy, archiwiści, archeolodzy – znawcy i pasjonaci dziejów Kalisza:

Przewodniczącą komisji jest dr Grażyna Schlender, historyk i bibliotekarz, dyrektor Archiwum Państwowego w Kaliszu. Od wielu lat prowadzi badania najnowszej historii Kalisza, jest autorką prac na temat żołnierzy wyklętych i „Solidarności” Regionu Wielkopolska Południowa. Opublikowała takie pozycje jak: „Biblioteka Asnykowska”, „60 lat działalności Archiwum Państwowego w Kaliszu. Zarys dziejów”, czy „Historia Polski w pieśni. W stulecie odzyskania niepodległości”. Autorka wielu biogramów, m.in. w „Encyklopedii Solidarności. Opozycja PRL 1976-1989” i „Słowniku Biograficznym Wielkopolski Południowo-Wschodniej” oraz opracowań w publikacjach ogólnopolskich, m.in. „NSZZ Solidarność” Polska Zachodnia” pod red. Łukasza Kamińskiego i Grzegorza Waligóry, t. 4 (Warszawa 2010) oraz „Nie zapomnijcie tamtych dni. 40. rocznica powstania NSZZ „Solidarność” (Warszawa-Szczecin, 2021). W ramach Programu Telewizji Poznań Wielkopolska Każdego Dnia przypomina najważniejsze wydarzenia i postacie z dziejów Kalisza i ziemi kaliskiej. Członek Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Archiwaliów i Stowarzyszenia Archiwistów Polskich Oddział w Kaliszu.

Zastępca przewodniczącego:
Leszek Ziąbka – historyk, archeolog, muzealnik, członek Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich Oddział w Poznaniu, przez ponad 30 lat pracownik Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej, gdzie był kierownikiem Działu Archeologii i Rezerwatu Archeologicznego na Zawodziu w Kaliszu. Obecnie stały współpracownik Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie. Znawca średniowiecza, Kalisza i ziemi kaliskiej. Współodkrywca celtyckiej mennicy pod Kaliszem, popularyzator najstarszej historii Kalisza i grodu na Zawodziu. Doktorant w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Samorządowiec.

Członkowie:
Sławomir Lasiecki – człowiek o wielu zainteresowaniach, z wykształcenia chemik, pasjonat historii i regionalista. Aktywny działacz PTTK Oddział w Kaliszu, m.in. organizator Zjazdu Państwowej Służby Konserwatorskiej i Społecznych Opiekunów Zabytków. W ramach Polskiego Towarzystwa Historycznego założył sekcje archeologiczną, członek Zarządu Klubu Historycznego im. Generała Stefana Roweckiego Grota. Od wielu lat działa w Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaliszu, ratownik Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratowniczego. Samorządowiec.

Dr Jarosław Dolat pracuje w Muzeum Historii i Przemysłu w Opatówku, przewodniczący Komisji Opieki nad Zabytkami PTTK, członek PTH. Jego zainteresowania koncentrują się wokół kultury materialnej, m.in. starych fabryk i zabytkowych cmentarzy oraz budynków o dużej wartości architektonicznej. Autor wielu publikacji, m.in. „Fabryki Kalisza i okolic”. Poza tym zamieszczał swoje prace m.in. w „Zeszytach Naukowych KTPN”, „Kronice Wielkopolski”, „Wiadomościach Historycznych”, „Roczniku Łódzkim” i „Słowniku Biograficznym Wielkopolski Południowo-Wschodniej”.

Maciej Garbowicz – kaliszanin z urodzenia, absolwent wydziału Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. Menadżer w firmie deweloperskiej FB Antczak. Prywatnie pasjonuje się podróżami, wędkarstwem, fotografią, falerystyką oraz rzekami. Znawca Prosny – autor profilu „Prosna od źródeł”. Członek zespołu redakcyjnego czasopisma „Wiadomości Wędkarskie”. Dokonania z obszaru architektury wnętrz, fotografii i grafiki realizowane i wystawiane były zarówno w kraju, jak i poza granicami.

Dr Sławomir Przygodzki – historyk i nauczyciel historii w Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika, długoletni członek KTPN i PTH. Naukowiec, badacz, źródłoznawca. Autor wielu pozycji naukowych i popularnonaukowych. Pisał m.in. o kaliskich klasztorach jezuitów i franciszkanów, a także o szkole, w której uczy – „Szkoła dwojga imion. Dzieje Gimnazjum i Liceum Anny Jagiellonki i Mikołaja Kopernika w Kaliszu”. Ważnym obszarem jego zainteresowań są mniejszości narodowe, m.in. żydowska, niemiecka, rosyjska i macedońska. Jest autorem takich pozycji jak: „Kalisz wielokulturowy”, „Kalisz-miasto otwarte. Mniejszości narodowe i religijne w dziejach Kalisza i Ziemi Kaliskiej”.

Z ramienia Prezydenta Miasta Kalisza członkiem Komisji jest Grażyna Dziedziak naczelnik Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Kalisza.


PZA / za UM

Wczytaj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności

Jeden komentarz

  1. KL

    3 października 2022 w 19:48

    Pamięć historyczna miasta? I po kilku miesiącach projekt tablicy, która zawiśnie gdzieś na ścianie w katedrze? Na ulicach, gdzie chodzą mieszkańcy Kalisza i goście powinny być instalowane tablice z archiwalnymi zdjęciami/rycinami tych miejsc sprzed lat, aby jak najwięcej osób mogło zobaczyć historyczne zmiany owych miejsc. Minimum pracy – maksimum efektu edukacji o lokalnej historii…

    Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Sprawdź również

W Kaliszu powstał gabinet terapeutyczny, świadczący bezpłatną pomoc dla rodziców i dzieci

Brewa i Fundacja CHOPS łączą siły dla chorych dzieci. Efektem tej współpracy jes…