Strona główna Aktualności FINANSE. 2 318 772,47 zł. dla Kalisza na wykształcenie kolejnych zawodowców

FINANSE. 2 318 772,47 zł. dla Kalisza na wykształcenie kolejnych zawodowców

0
0

Kolejne dwie umowy, dzięki którym mieszkańcy Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej, w tym uczniowie i nauczyciele, będą doskonalić swoje kwalifikacje zawodowe zostały podpisane m.in. przez prezydenta Grzegorza Sapińskiego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego. W sumie pozyskaliśmy 2 318 772,47 zł.

Umowę na dofinansowanie projektu „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej – II EDYCJA”, która będzie realizowana od 1 maja 2019 roku do 31 grudnia 2021 roku, z ramienia Miasta Kalisza podpisali: prezydent Grzegorz Sapiński i skarbnik Irena Sawicka.

Głównym celem projektu jest dostosowanie kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów oraz nauczycieli do potrzeb rynku pracy. Udział wezmą w nim trzy placówki kształcenia zawodowego z Kalisza: Zespół Szkół Samochodowych, Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich, Zespół Szkół Techniczno-Elektronicznych.

Łącznie wsparciem objętych będzie 170 uczniów oraz 23 nauczycieli, uczących się i kształcących w zawodach takich jak technik: mechanik, mechatronik, elektronik, teleinformatyk, informatyk, grafiki i poligrafii cyfrowej, technik pojazdów samochodowych, technik logistyk, technik żywienia i usług gastronomicznych, kelner oraz cukiernik, czyli w branżach o największym potencjale rozwojowym i branżach strategicznych dla regionu AKO oraz branżach w ramach, których występuje deficyt na rynku pracy.

W ramach projektu nauczyciele wezmą udział w szkoleniach doskonalących w zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem oraz stażach w instytucjach z otoczenia społeczno-gospodarczego. Uczniowie natomiast w: doradztwie edukacyjno-zawodowym, dodatkowych zajęciach specjalistycznych, kursach przygotowujących do studiów, obozie naukowym, stażach i praktykach zawodowych organizowanych u pracodawców lub przedsiębiorców, kursach nadających dodatkowe uprawnienia.

Szkolne pracownie doposażone zostaną w nowoczesny sprzęt umożliwiający realizację podstawy programowej w warunkach zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej oraz realizację zajęć dodatkowych. Zadania ujęte w projekcie wynikają z przeprowadzonych w 2017 „Indywidualnych diagnoz zapotrzebowania szkół na objęcie wsparciem w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020”. Wartość projektu wynosi 2 051 626,42 zł, w tym dofinansowanie 1 846 466,47 zł, a wkład własny Miasta 205 162,95 zł.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, w ramach działania 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego dla potrzeb rynku pracy, podziałania 8.3.5 Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla rozwoju AKO.

Dzięki realizacji projektu nauczyciele podniosą swoje kompetencje do wykonywania zawodu, co umożliwi dostosowanie kształcenia do potrzeb rynku pracy. Uczniowie natomiast nabędą dodatkowe kompetencje i kwalifikacje związane z przyszłym zawodem oraz umożliwiające zdanie matury i dostanie się na studia, co w efekcie przełoży się na poprawę ich zdolności do zatrudnienia. Ponadto nastąpi poprawa konkurencyjności infrastruktury placówek biorących udział w projekcie, pracownie przedmiotowe będą spełniać wymagania nowoczesnego przemysłu. Co ważne, projekt jest realizowany w ścisłej współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym (tj. przedsiębiorcami) np. poprzez realizację staży i praktyk, współudział w realizacji zajęć dodatkowych, rekomendację wyposażenia pracowni przedmiotowych, dzięki czemu działania podejmowane w ramach projektu w pełni korespondują z aktualnymi potrzebami i wymaganiami rynku pracy.

Projekt „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej – II EDYCJA” jest kontynuacją projektu o tej samej nazwie, który obecnie realizowany jest przez Miasto Kalisz.

Drugą umowę „Sukces zawodowy. Podnoszenie kwalifikacji dorosłych osób Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej szansą na lepszą przyszłość” z upoważnienia Grzegorza Sapińskiego, prezydenta Kalisza podpisały dziś Jadwiga Jeziorska, dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego oraz Zofia Szymańska, główna księgowa.

Realizacja Umowy potrwa od 1 lutego 2020 roku do 31 stycznia 2022 roku. Całkowita wartość projektu to 530 430,00 zł, w tym dofinansowanie wynosi 472 306,00 zł, natomiast wkład własny 58 124,00 zł. Celem projektu jest nabycie i podniesienie kompetencji oraz kwalifikacji zawodowych przez 98 osób dorosłych z Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej poprzez realizację kursów zawodowych.

W projekcie zostały ujęte takie zadania, jak: doradztwo edukacyjno-zawodowe; kurs spawania metodą MAG (135) z uprawnieniami spawalniczymi; kurs spawania metodą TIG (141) z uprawnieniami spawalniczymi; kurs z zakresu instalacji elektrycznych z uprawnieniami na świadectwo kwalifikacji grupa 1 “Eksploatacja”; kurs z zakresu instalacji elektrycznych z uprawnieniami na świadectwo kwalifikacji grupa 1 “Dozór”; kurs prawa jazdy kat. C, C+E z kwalifikacjami kierowcy zawodowego; kurs kwalifikacyjny kierowcy zawodowego; kurs operatora obrabiarek CNC.

Realizatorem projektu jest Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Kaliszu. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, w ramach działania 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego dla potrzeb rynku pracy, podziałania 8.3.5 Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla rozwoju AKO.

źródło. Kalisz.pl
Wczytaj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Sprawdź również

To będzie znacząca poprawa jakości kształcenia zdalnego w Zespole Szkół nr 1 w Liskowie

Nowoczesny sprzęt informatyczny: laptopy, tablety graficzne, kamery internetowe oraz …