Strona główna Aktualności Kalisz. Banery R. Czarneckiego stwarzają realne niebezpieczeństwo w ruchu drogowym [FOTO]

Kalisz. Banery R. Czarneckiego stwarzają realne niebezpieczeństwo w ruchu drogowym [FOTO]

0
0

W związku ze zbliżającymi się wyborami do Europarlamentu zaplanowanymi na niedzielę, 9 czerwca 2024 r. komitety wyborcze oficjalnie rozpoczęły kampanie wyborcze. W Kaliszu już od samego początku Prawo i Sprawiedliwość nie przestrzega prawa i procedur w zakresie umieszczania plakatów wyborczych w pasie drogowym.


W bezpośrednim obrębie oznakowanych przejść dla pieszych, na skrzyżowaniach czy mostach – nawet tych zabytkowych. Partia Prawo i Sprawiedliwość kolejny raz pokazuje jak bardzo daleka jest od prawa i sprawiedliwości, narażając na niebezpieczeństwo pieszych jak i innych uczestników ruchu drogowego ograniczając widoczność.

Kalisz i powiat kaliski dosłownie zalały banery wyborcze posła Ryszarda Czarneckiego, który jest „dwójką” w Wielkopolsce na listach PiS do Europarlnetu, ściskającego dłoń Jarosława Kaczyńskiego. Nikomu by one nie przeszkadzały gdyby nie fakt, na ich umiejscowienie. W dodatku bez zgody zarządy, co czym poinformował nas dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu, Krzysztof Gałka.

Zarówno Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu, Komenda Miejska Policji oraz Straż Miejska w Kaliszu zostały w dniu dzisiejszym poinformowane o tych wykroczeniach.

Zgodnie z art. 109 ustawy – Kodeks wyborczy, materiałem wyborczym jest każdy pochodzący od komitetu wyborczego upubliczniony i utrwalony przekaz informacji mający związek z zarządzonymi wyborami (§ 1). Materiały wyborcze powinny zawierać wyraźne oznaczenie komitetu wyborczego, od którego pochodzą (§ 2) oraz podlegają ochronie prawnej (§ 3). Przepis art. 110 § 1 Kodeksu wyborczego stanowi zaś, że cyt.:

  • „Na ścianach budynków, przystankach komunikacji publicznej, tablicach i słupach ogłoszeniowych, ogrodzeniach, latarniach, urządzeniach energetycznych i telekomunikacyjnych i innych można umieszczać plakaty i hasła wyborcze wyłącznie po uzyskaniu zgody właściciela lub zarządcy nieruchomości, obiektu albo urządzenia.”.

Plakat wyborczy, podobnie jak handlowy czy usługowy plakat reklamowy, nie jest związany z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Zatem jego umieszczenie w pasie drogowym, bez względu na nośnik, tj. czy jest nim urządzenie obce, czy urządzenie (obiekt) związany z zarządzeniem drogami i potrzebami ruchu, zależy od zgody zarządcy drogi.

W związku powyższym, umieszczenie w pasie drogowym tego typu reklam wymaga wcześniejszego uzyskania:

  • 1. Zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację reklam w pasie drogowym drogi krajowej na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy o drogach publicznych w drodze decyzji administracyjnej.

Wniosek o zezwolenie na lokalizację reklamy w pasie drogowym składa się na adres właściwego oddziału GDDKiA w określonym województwie wraz z wymaganymi dokumentami. Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na lokalizację reklamy w pasie drogowym dostępny jest na stronach internetowych poszczególnych oddziałów GDDKiA lub w ich siedzibach.

  • 2. Zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego wydanego na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy o drogach publicznych w drodze decyzji administracyjnej, w którym zostanie naliczona stosowna opłata za zajęcie pasa drogowego poprzez umieszczenie w nim reklamy (art. 40 ust. 6 w zw. z art. 40 ust. 3 ustawy o drogach publicznych). W odniesieniu do dróg krajowych, stawki opłat za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia reklam określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 czerwca 2023 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad (Dz.U. z 2023 r. poz. 1162).

– „Reklamy nie mogą być umieszczane: w obrębie oddziaływania skrzyżowania, na znakach drogowych, wiaduktach kolejowych w obrębie pasa drogowego, jak również w pasie drogowym poza obszarem zabudowanym, z wyłączeniem parkingów i miejsc obsługi podróżnych.”

W przypadku stwierdzenia zajęcia pasa drogowego bez zezwolenia poprzez umieszczenie plakatu wyborczego, zarządca drogi wymierza, w drodze decyzji administracyjnej, karę pieniężną na podstawie art. 40 ust. 12 pkt 1 ustawy o drogach publicznych, stanowiącą dziesięciokrotność opłaty ustalanej jak przy wydawaniu zezwolenia.

Ponadto podkreślić należy, że na podstawie art. 110 § 5 Kodeksu wyborczego, cyt.: „Policja lub straż gminna jest obowiązana usuwać na koszt komitetów wyborczych plakaty i hasła wyborcze, których sposób umieszczenia może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo bezpieczeństwu mienia bądź bezpieczeństwu w ruchu drogowym.


PZA / za gov.pl / fot. Kalisz24 INFO

Wczytaj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Sprawdź również

CWRKDiZ: Zawód na miarę marzeń? Sprawdźcie, jak doradztwo zawodowe kształtuje przyszłość?

Zawód na miarę marzeń: Jak doradztwo zawodowe kształtuje przyszłość? Jak wpływ na&nbs…