Strona główna Rekreacja Kalisz. “Karta Dobrego Ucznia” dla młodzieży osiągających bardzo dobre wyniki w nauce

Kalisz. “Karta Dobrego Ucznia” dla młodzieży osiągających bardzo dobre wyniki w nauce

0
2

W celu docenienia wysiłków uczniów osiągających bardzo dobre wyniki w nauce, a którzy nie kwalifikują się do otrzymania Stypendium Miasta Kalisza im. Św. Jana Pawła II z powodu braku zameldowania na terenie miasta Kalisza, bądź przekroczonego dochodu utworzono Kartę Dobrego Ucznia.


Karta przyznawana jest na wniosek składany w Szkole, prowadzonej przez Miasto Kalisz, do której uczeń uczęszcza, za średnią ocen jaką uzyskał w poprzednim roku szkolnym.

Średnia ocen uprawniająca do otrzymania Karty Dobrego Ucznia:

  1. uczniowie klas 4-6 szkół podstawowych – minimum 5,70
  2. uczniowie klas 7-8 szkół podstawowych – minimum 5,20
  3. uczniowie szkół ponadpodstawowych – minimum 5,00

Kartę mogą otrzymać uczniowie, którym nie przyznano Stypendium Miasta Kalisza im. Św. Jana Pawła II.

Karta Dobrego Ucznia obsługiwana jest przez „AQUAPARK KALISZ” sp. z o.o.

Karta Dobrego Ucznia wydawana jest na rok szkolny i w okresie jej obowiązywania upoważnia w każdym miesiącu do czterokrotnego wejścia na Halę Basenową kaliskiego Aquaparku lub na baseny zewnętrzne w okresie letnim, bądź do obiektu kaliskiego Lodowiska w okresie zimowym. Niewykorzystane w danym miesiącu wejścia nie ulegają anulacji, jednakże wykorzystanie wejść możliwe jest maksymalnie do końca ważności Karty.


PZA / za UM

Wczytaj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Rekreacja

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Sprawdź również

Na kaliskim osiedlu Dobrzec, przy ul. Rozwojowej, powstanie nowy teren rekreacyjny i park

Na kaliskim osiedlu Dobrzec – jak zapowiada Ratusz – już na dniach zacznie powst…