Strona główna Kalisz i region Kalisz Kwalifikacja wojskowa 2019 – dziś pierwsze terminy badań lekarskich i komisji wojskowych

Kwalifikacja wojskowa 2019 – dziś pierwsze terminy badań lekarskich i komisji wojskowych

0
0

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 października 2018 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2019 r. (Dz. U. 2018 r.., poz. 1982) w okresie od 4 lutego do 26 kwietnia 2019 na terenie Polski przeprowadzona będzie kwalifikacja wojskowa. Dla mieszkańców Kalisza realizowana będzie do 7 marca, w budynku przychodni przy ul. Śródmiejskiej 34 (Rogatka), wejście A, III piętro, w godz. 700 – 1500.

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w br. Prezydent Miasta Kalisza wzywa:

 1. mężczyzn urodzonych w 2000 roku;
 2. mężczyzn urodzonych w latach 1998 – 1999, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
 3. osoby urodzone w latach 1997- 1998, które:
 • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
 • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

4. kobiety urodzone w latach 1995 – 2000, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2017/2018 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. poz. 2254);

5. osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

W ramach kwalifikacji wojskowej wykonuje się czynności związane ze;

 1. sprawdzeniem tożsamości osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej;
 2. ustaleniem zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej, czyli sprawdzany jest stan zdrowia.

W wyniku tych badań nadawana jest określona kategoria zdolności do czynnej służby wojskowej:

 • kat. „A” – zdolny do czynnej służby wojskowej,
 • kat. „B” – czasowo niezdolny do czynnej służby wojskowej,
 • kat. „D” – niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju,
 • kat. „E” – trwale i całkowicie niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.
 1. założeniem lub aktualizacją ewidencji wojskowej i przetwarzaniem danych gromadzonych w tej ewidencji;
 2. wydaniem wojskowych dokumentów osobistych;
 3. przeniesieniem osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej do rezerwy i wydaniem na ich wniosek zaświadczeń o uregulowanym stosunku do służby wojskowej;
 4. przygotowaniem rekrutacji wojskowej do ochotniczych form służby wojskowej.

Osoby podlegające kwalifikacji wojskowej stawiają się do niej w miejscu właściwym ze względu na miejsce ich pobytu stałego. Osoby zameldowane na pobyt czasowy trwający ponad trzy miesiące stawiają się do kwalifikacji wojskowej w miejscu właściwym ze względu na miejsce tego pobytu.

Osoby podlegające kwalifikacji wojskowej obowiązane są stawić się do niej (w okresie jej funkcjonowania) także wtedy, jeśli nie otrzymały pisemnego wezwania. W 2019 r. do kalifikacji wezwanych zostaje: 436 mężczyzn r. 2000, 115 poszukiwanych r. 1995 -1999 (nie stawili się do poprzednich kwalifikacji) 10 kobiet.

Wczytaj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Kalisz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Sprawdź również

Karolina Pawliczak: Nie ma odpowiedzialnych za nadużycia w kaliskiej Straży Miejskiej?

Obecny komendant Straży Miejskiej Kalisza Dariusz Hybyś z końcem roku pożegna się ze&…