Strona główna Aktualności Listy intencyjne podpisane. Regulacja Krępicy i Piwonii we współpracy z Wodami Polskimi

Listy intencyjne podpisane. Regulacja Krępicy i Piwonii we współpracy z Wodami Polskimi

0
0

Prezydent Kalisza i Bogumił Nowak, dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu podpisali listy intencyjne dotyczące podjęcia współpracy w zakresie realizacji inwestycji związanych z regulacją cieków wodnych Piwonia i Krępica.


To dobry moment dla Kalisza. Realizujemy ustalenia z 2018 roku, kiedy to Miasto zobowiązało się do opracowania dokumentacji projektowej na regulację cieków Piwonia i Krępica. Ten etap się kończy – podpisaliśmy dwa listy intencyjne, które są wyrazem obustronnej chęci dalszej współpracy, realizacji tych bardzo ważnych dla Kalisza zadań – mówił prezydent Miasta Kalisza. – Projekt cieku Krępica jest skończony. Piwonii będzie realizowany. Wspólnie z Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu będziemy procedować i przeprowadzać kwestie własnościowe, które ułatwią i umożliwia dalszą realizację tych inwestycji.

Regulacja obu cieków pozwoli na zwiększenie ochrony przeciwpowodziowej i zdolności retencyjnej oraz wpłynie na przeciwdziałanie skutkom suszy w regionie wodnym Warty.

Mamy zamiar współpracować z panem prezydentem i Miastem Kalisz, jeśli chodzi o możliwości zwiększenia przepustowości zarówno Krępicy, jak i Piwonii. To są rzeki, które przepływają przez zurbanizowane i uprzemysłowione obszary miasta Kalisza, głównie zasilane przez wody roztopowe i powodziowe – powiedział Krzysztof Woś, zastępca prezesa Wód Polskich ds. Ochrony Przed Powodzią i Suszą. – Zaczynamy zmagać się z coraz bardziej gwałtownymi zjawiskami pogodowymi, które powodują bardzo gwałtowne opady, tzw. błyskawiczne powodzie, zwłaszcza miejskie, a na obszarach zurbanizowanych została jeszcze stara instalacja odpływowa, odprowadzająca wody opadowe. Dzisiaj podpisujemy wolę współpracy i podzielenia się pewnymi zadaniami związanymi z tym, żeby przepustowość na tych ciekach zwiększyć.

Te dwa zadania, które planujemy wspólnie realizować będą miały na celu nie tylko zwiększenie przepustowości obu tych rzek, tak aby przeprowadzić wody wezbraniowe, ale będą związane również z infrastrukturą, która będzie dawała możliwość retencjonowania wody. My jako Wody Polskie będziemy odpowiedzialni za regulację koryta, a Miasto Kalisz za kwestie związane najpierw z wykupem, z kwestiami własnościowymi, dalej z infrastrukturą krzyżującą się z tymi ciekami i po przekazaniu tych gruntów my jako Wody Polskie będziemy mieli możliwość realizowania dalszych prac konserwacyjnych. Życzę sobie, by ta współpraca, którą mamy w Kaliszu przełożyła się również na współpracę z innymi miastami w Polsce – podkreślił Bogumił Nowak, dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

O szczegółach związanych z realizacją zadań o nazwach: „Regulacji wód i kształtowanie nowego koryta cieku naturalnego Krępicy na całej regulowanej długości, tj. w km Od 0+000 do 5+872,4 biegu koryta” oraz „Regulacji koryta cieku wodnego Piwonia w granicach Miasta Kalisza” mówiła Dagmara Pokorska, p.o. naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta Urzędu Miasta Kalisza.


PZA / za UM

Wczytaj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Sprawdź również

Nietypowa interwencja straży pożarnej w… lesie. Kierowca Mercedesa miał spędzić tam noc

Wietrzna noc wyrządziła sporo szkód, zwłaszcza w przyrodzie. Do późnych godzin p…