Strona główna Aktualności Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla strefy usługowej – Wrocławska uchwalony

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla strefy usługowej – Wrocławska uchwalony

0
0

W czwartek, 25 listopada uchwalony został Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla strefy usługowej – Wrocławska. Obszar ten stanowi jeden z najważniejszych punktów produkcyjno-usługowych miasta.


Teren objęty projektem planu miejscowego zagospodarowania ma powierzchnię 56,88 ha i położony jest na południowy zachód od starego miasta. Plan od północy ogranicza Aleja Wojska Polskiego, będąca w ciągu drogi krajowej nr 25, natomiast od południa ulica Wrocławska. Przyjęcie planu zagospodarowania stworzy spójną koncepcję urbanistyczną, która pozwoli na stworzenie w tym rejonie miasta terenów produkcyjno-usługowych oraz ułatwi inwestycje w tym rejonie.

Jest to obszar w pełni zainwestowany zabudową przemysłową i usługową. Ponadto zlokalizowane są tutaj Główny Punkt Zasilania oraz ciepłownia. Na obrzeżach terenu objętego planem położone są budynki mieszkalne, które w długofalowej strategii rozwoju przestrzennego tj. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nie zostały ujęte, chcąc stworzyć jednolity pod względem przeznaczenia teren usługowo-produkcyjny.

Obszar opracowania położony jest z dala od cennych form ochrony przyrody i wskazuje ograniczenia pozwalające w sposób prawidłowy zabezpieczyć środowisko. Plan chroni też występujące na obszarze zabytki występujące w gminnej ewidencji zabytków.

https://kalisz.esesja.pl/zalaczniki/155182/projekt-uchwaly-ws-uchwalenia-mpzp-dla-strefy-uslugowej-wroclawska_1463319.pdf

Wczytaj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Sprawdź również

86-letnia kaliszanka uwierzyła w historię o wypadku zięcia. Straciła dużą sumę pieniędzy

Oszustwa metodą na wnuczka, policjanta, czy pracownika wodociągów w dalszym…