Strona główna Aktualności Mieszkańcy Piwonic i Sołectwa Sulisławice z wnioskiem o odrzucenie wariantów przebiegu KDP

Mieszkańcy Piwonic i Sołectwa Sulisławice z wnioskiem o odrzucenie wariantów przebiegu KDP

1
0

Działając w interesie publicznym, mieszkańcy dzielnic Kalisza – Piwonice i Sołectwo Sulisławice w szczególności ulice: Rodowa, Dalmacka, Słowiańska, Połabska, Fenicka, Egipska, Celtycka, Książęca, Sarmacka, Torowa, Diamentowa, Piotra Sulisławskiego, Smorawińskiego, Zachodnia, Krajobrazowa, Krajobrazowa, Powstańców Styczniowych, Romańska, Pałacowa, składają przedmiotową petycję – wniosek o odrzucenie wariantów przebiegu linii kolei dużych prędkości przez ich nieruchomości.


– ​Jako mieszkańcy w/w ulic wyrażamy stanowczy sprzeciw przeciwko planowanemu przebiegowi linii kolejowych w wariantach nr 3 oraz 4, które to w planach przebiegająbezpośrednio przez nasze domy oraz w bezpośredniej ich bliskości. Pomysł przeprowadzenia trasy przez nieruchomości w rozwijającej się mieszkaniowo dzielnicy jest absurdem, albowiem oczywistym jest, że w wyniku wyboru wersji 3 lub 4 setki mieszkańców i znajdujące się na osiedlach Piwonice i Sulisławice domy jedno i wielorodzinne (bloki), gospodarstwarolne, a także budynki użyteczności publicznej jak przeznaczona do rozbudowy Szkoła Podstawowa Nr 23 przy ulicy Sulisłwickiej zostaną wywłaszczone i wyburzone, natomiast pozostałe nieruchomości, które pozostaną w sferze oddziaływania inwestycji w sposób znaczący stracą na wartościpiszą w petycji mieszkańcy.

W tym miejscu należałoby wspomnieć, że tereny osiedla Piwonice i im przyległe, które w założeniu strategii rozwoju miasta Kalisza do roku 2030 z perspektywą do 2035 roku, uchwalonej Uchwałą Nr XXXVII/541/2021 przez Radę Miasta Kalisza z dnia 26 marca 2021 roku, zostały określone przez tę strategię jako istotny obszar rezerw terenów mieszkaniowych. Budowa na tych terenach KDP zahamuje rozwój tej części miasta pozostawiając ją w zapaści rozwojowej. Z dużą dozą prawdopodobieństwa należy przyjąć, że kolej dużych prędkości, z uwagi na specyficzne uwarunkowania techniczne, a także ciężki sprzęt pracujący przy ich budowie będzie znacznie silniej oddziaływała na otoczenie niż tradycyjna kolej. Należy również wskazać, iż w wariancie 3 i 4 przebieg linii kolejowej  przechodzi przez obszary, które zgonie Uchwałą Nr XXXVII/541/2021 uchwaloną przez Radę Miasta Kalisza z dnia 26 marca 2021 roku, stanowią główne osie ochrony terenów zieleni oraz rozwoju terenów rekreacyjnych, których w Kaliszu, najstarszym Polskim mieście, jest nadal za mało.

– Przebieg trasy w/w opcjach odbierze ludziom wszystko czego dorobili się przez całe życie budząc strach przed przyszłością, bezdomnością, a nawet utratą sensu życia. Przyznane odszkodowanie pieniężne, w ramach wywłaszczenia nie zrekompensuje nikomu utraty dorobku całego życia, trudu włożonego w jego budowanie ani nie zatrzyma czasu potrzebnego na odbudowywanie go na nowo. Lata lecą, każdy się starzeje, choruje, chce mieć zapewniony komfort życia, a nie martwić się o swoją przyszłość, która w obliczu niniejszej „wizji” jest zagrożona. Dodatkowo niestabilna sytuacja gospodarcza oraz szalejąca inflacja nie sprzyjają obecnie nikomu na rozpoczynanie nowych inwestycji, bez uszczerbku na swoich finansachczytamy.

Jak zaznaczają w petycji mieszkańcy w/w kaliskich osiedli, przedmiotowa inwestycja ma charakter celu publicznego, zatem powinna być realizowana w oparciu o obiektywnie rozumiany interes społeczny i mieć na względzie dobro całej wspólnoty, nosić znamiona działań na rzecz dobra publicznego. Tymczasem wizja planowanego przebiegu linii kolejowych w wariantach 3 oraz 4 realizowana będzie bez poszanowania podstawowych wartości bliskich każdemu człowiekowi – prawa do bezpiecznego życia w swoim własnym domu oraz prawa do własności.

W Prognozie SSL CPK wskazano, że „trasowanie przebiegu nowych ciągów komunikacyjnych powinno uwzględniać przede wszystkim omijanie obszarów zwartej zabudowy mieszkalnej”.

Umieszczenie nowego torowiska w odległości ok. 150-200 m od już istniejącej linii kolejowej zaprzepaści możliwości rozwojowe tej części Kalisza i spowoduje zapaść inwestycyjną w tym rejonie miasta, co jest zaprzeczeniem ww. założenia. Uwzględniając służebną dla aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej rolę kolei szybkich prędkości można zaproponować przebieg trasy dookoła miasta z utworzeniem stacji pomiędzy tymi dwoma miastami, zwłaszcza przy założeniu, że szybka kolej nie będzie się zatrzymywała na stacji Kalisz.

Należy zauważyć, iż w wariancie nr 3 i 4 przebieg linii kolejowej przechodzi przez rozwijające się tereny, na których znajdują się niedawno wybudowane budynki (do niektórych wymarzonych mieszkań, na które zostały wzięte kredyty hipoteczne, mieszkańcy nie zdążyli się nawet wprowadzić).

– Nadmieniamy, jako mieszkańcy rozumiemy potrzebę rozwoju trakcji kolejowej, jako opcji transportu publicznego eliminującego konieczność podróży samochodem, jednak zaproponowane projekty tras kolejowych są nieakceptowalne. Przeznaczone na tą inwestycję finanse publiczne można by wykorzystać poprawiając stan obecnych dróg, czy też inwestując w modyfikację linii kolejowych, jednakpoprowadzonych istniejącą trakcją kolejową bądź z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury kolejowejzaznaczają w petycji kaliszanie. – Wiemy, że zawsze każdy wariant będzie powodował niedogodności, uważamy, że jest możliwe stworzenie wariantu przebiegu ww. kolei, który przede wszystkim będzie przebiegał z dala od terenów zabudowanych, nie wchodząc w kolizję z zabudowaniami mieszkalnymi.

Wobec powyższych argumentów mieszkańcy dzielnic Kalisza – Piwonice i Sołectwo Sulisławice w szczególności ulice: Rodowa, Dalmacka, Słowiańska, Połabska, Fenicka, Egipska, Celtycka, Książęca, Sarmacka, Torowa, Diamentowa, Piotra Sulisławskiego, Smorawińskiego, Zachodnia, Krajobrazowa, Krajobrazowa, Powstańców Styczniowych, Romańska, Pałacowa wnoszą o odrzucenie wariantów przebiegu linii kolei dużych prędkości przez nasze nieruchomości. Warianty 3-zielony oraz 4 – żółty uznają za niedopuszczalne.

Wczytaj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności

Jeden komentarz

 1. Robert AB

  14 września 2022 w 15:59

  Najlepszym wariantem dla Kalisza jest W1.

  Modyfikacje mogą zmniejszyć ilość wyburzeń (wszystkie cztery) i zwiększyć prędkość przejazdu przez Kalisz (W1-C).

  Wariant W1-C (v(max) 160 km/h) (autor: Robert AB):
  https://inwestycje.kalisz.pl/viewtopic.php?p=150912#p150912
  Pozwala na największą prędkość przejazdu, a więc jest bardziej prawdopodobny do przyjęcia przez CPK.

  Inne warianty (v(max) 100-120 km/h):
  * wariant W1-A (autor: ww): https://inwestycje.kalisz.pl/viewtopic.php?t=66&start=2920#p150884
  * wariant W1-B (autor: jp): https://inwestycje.kalisz.pl/viewtopic.php?p=150814#p150814
  * wariant W1-D (autor: filip): https://inwestycje.kalisz.pl/viewtopic.php?t=66&start=2920#p150875

  Dlatego jest takie ważne, aby przejście przez Kalisz miało możliwie łagodne łuki (=łuki o dużych promieniach).
  Ważne jest też, aby w miejscach wrażliwych (gdzie są domy, inne cenne lokalizacje) były estakady, dzięki którym SZEROKOŚĆ zajętości terenu pod linię jest znacznie MNIEJSZA.
  Szerokość pasa zajętości jest szczególnie duża w miejscu wysokich nasypów kolejowych lub wkopów. Dlatego zastosowanie estakad i płytkich tuneli może pomóc.

  Przy takich modyfikacjach liczba domów do wyburzenia będzie nie większa niż 20-30, a w niektórych modyfikacjach żaden dom nie zostanie zburzony.

  Więcej dyskusji na forum INWESTYCJE KALISKIE / SUPERSZYBKA KOLEJ Z KALISZA DO WROCŁAWIA, POZNANIA, ŁODZI – Y

  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Sprawdź również

W Kaliszu powstał gabinet terapeutyczny, świadczący bezpłatną pomoc dla rodziców i dzieci

Brewa i Fundacja CHOPS łączą siły dla chorych dzieci. Efektem tej współpracy jes…