Strona główna Aktualności Minister edukacji Przemysław Czarnek z wizytą w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 19

Minister edukacji Przemysław Czarnek z wizytą w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 19

0
0

Miasto Kalisz otrzymało grant w wysokości 1 087 437,90 zł na utworzenie i funkcjonowanie Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą (SCWEW), które powstanie w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 19 w Kaliszu.


W miniony czwartek stan przygotowań placówki do uruchomienia centrum sprawdzali Przemysław Czarnek – minister edukacji i nauki. Placówka, w ramach pilotażowego programu, rozpocznie działalność 1 września.

Specjalistyczne Centra Wspierające Edukację Włączającą jako ważne ogniwa systemu edukacji pozwolą, wykorzystując doświadczenie praktyków – nauczycieli i specjalistów przedszkoli specjalnych, szkół specjalnych i placówek specjalnych – szerzej oraz skuteczniej działać na rzecz aktywizacji społecznej i edukacyjnej dzieci, młodzieży i uczących się dorosłych osób ze zróżnicowanymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi.

– Utworzenie Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 19 to odpowiedź samorządu na zgłaszane bezpośrednio do placówki potrzeby ze szkół ogólnodostępnych, które to pokrywają się z przeprowadzoną diagnozą. Dotychczasowe działania “dziewiętnastki” stanowią bardzo dobrą bazę do utworzenia centrum właśnie tutajpowiedział prezydent Krystian Kinastowski.

Celami opracowania planowanego modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą są m.in. zwiększenie efektywności działań na rzecz dzieci ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi, wykorzystanie zasobów i potencjału kadry specjalnych jednostek oświatowych i przygotowanie ich do nowej roli w zakresie wdrażania edukacji włączającej. W ramach pilotażowego projektu tworzenia centrów grant otrzymało tylko szesnaście podmiotów.

– Miasto Kalisz i Szkoła Podstawowa Specjalna nr 19 jako jedyne w województwie otrzymały grant w ramach projektu „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą”. To wielkie osiągnięcie, którego serdecznie gratuluję mówił wizytując Szkołę Podstawową Specjalną nr 19 minister Przemysław Czarnek.

Edukacja włączająca to systemowe, wielowymiarowe i wielokierunkowe podejście do edukacji nastawione na dostosowanie wymagań edukacyjnych, warunków nauki, organizacji kształcenia i wychowania do potrzeb oraz możliwości każdego dziecka/ucznia jako pełnoprawnego uczestnika tego procesu. Celem takiego podejścia jest zwiększanie szans edukacyjnych wszystkich osób uczących się poprzez zapewnienie im warunków do rozwijania indywidualnego potencjału, tak by w przyszłości umożliwić im pełnię rozwoju osobistego na miarę ich możliwości oraz pełne włączenie w życie społeczne.

Podczas swojego pobytu w Kaliszu minister Przemysław Czarnek odwiedził także Akademię Kaliską.


źródło. UM

Wczytaj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Sprawdź również

Fałszywe SMS-y o skierowaniu na „kwarantannę”. Główny Inspektor Sanitarny ostrzega!

Główny Inspektor Sanitarny oraz Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ka…