Strona główna Aktualności Nabór wniosków na dotacje przy zabytkach z budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego

Nabór wniosków na dotacje przy zabytkach z budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego

0
0

Trwa nabór wniosków na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych lub znajdujących się na terenie województwa wielkopolskiego na 2021 rok.


Samorząd Województwa Wielkopolskiego w 2021 r. przeznacza na dotacje: prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków 1 000 000 złotych. Z budżetu Województwa Wielkopolskiego mogą być udzielane dotacje celowe na prace lub roboty przy zabytku dostępnym publicznie, posiadającym istotne znaczenie historyczne, artystyczne lub kulturowe. O dotację może ubiegać się podmiot posiadający tytuł prawny do zabytku położonego lub znajdującego się na obszarze województwa wielkopolskiego.

Podstawą ubiegania się o dotację jest prawidłowo złożony wniosek wraz z kompletem załączników. Kopie dokumentów należy potwierdzić na każdej stronie za zgodność z oryginałem wraz z wpisaniem daty potwierdzenia. Po przyznaniu dotacji Województwo Wielkopolskie zawiera umowę z beneficjentem, który zobowiązany jest wykonać dofinansowane prace i roboty w 2021 r.

Wniosek o dotację wraz z wymaganymi załącznikami można składać osobiście w Punkcie Kancelaryjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego przy al. Niepodległości 34 w Poznaniu, w godzinach pracy urzędu, tj. pn.-pt. od 7.30 do 15.30 lub przesłać na adres: Departament Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań.

Kontakt telefoniczny w godzinach pracy Urzędu: Natalia Wasilewska – kierownik oddziału tel. 61 626 68 89, Anna Dopierała tel. 61 626 68 84, Anna Kamińska-Janowicz tel. 61 626 68 85, Aleksandra Szymoniak tel. 61 626 68 93, sekretariat Departamentu Kultury 61 626 68 80.

Wnioski są przyjmowane w terminie do 1 marca 2021 r. O przyjęciu ofert decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego (nie decyduje data stempla pocztowego). Wnioski złożone po terminie oraz niekompletne, a także przesłane faksem lub drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane.

Szczegółowe informacje oraz druk wniosku znajdują się na stronie www.umww.pl


źródło. UM

Wczytaj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Sprawdź również

Mężczyzna potrącony na przejściu dla pieszych u zbiegu Wrocławskiej z Podmiejską [FOTO]

Potrącenie mężczyzny na oznakowanym przejściu dla pieszych u zbiegu ul. Wro…