Strona główna Aktualności Oświadczenie prezydenta ws. projektu „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE”

Oświadczenie prezydenta ws. projektu „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE”

1
0

Poniżej publikujemy oświadczenie prezydenta miasta Kalisza Grzegorza Sapińskiego ws. projektu „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Miasta Kalisza”.

Szanowni Państwo, informujemy, że dnia 09.04.2018 r. na oficjalnym portalu internetowym Wielkopolskiego Regionalnego Programu Regionalnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+) opublikowana została Uchwała Nr 5149/ 2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie wyboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu Nr RPWP.03.01.01-IZ-00-30-001/17 dla Działania 3.1 „Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych”, Poddziałania 3.1.1 „Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Zgodnie z Załącznikiem nr 2 do ww. uchwały projekt Miasta Kalisza pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Miasta Kalisza” nie został zarekomendowany do dofinansowania. Powodem niniejszego jest wyczerpanie alokacji środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przewidzianej do rozdysponowania w ramach przedmiotowego konkursu (90 000 000,00 zł).

Wbrew doniesieniom medialnym oświadczam, że projekt pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Miasta Kalisza” został bardzo wysoko oceniony przez Komisję Oceny Projektów. Uzyskał on 23,69 punktów, klasyfikując się na 19. pozycji  listy rankingowej projektów sporządzonej po ocenie merytorycznej (ocenie merytorycznej podlegało 116 aplikacji, a w całym naborze Miasto konkurowało o środki z 187 wnioskodawcami). Zaznaczyć trzeba tutaj, że ostatni projekt wybrany do dofinansowania znajduje się na pozycji 18. ww. listy rankingowej (Miasto straciło w stosunku do niego zaledwie 0,02 pkt.), a projekt najwyżej oceniony w konkursie uzyskał 25 pkt. (a więc zaledwie o 1,31 pkt więcej od projektu Miasta Kalisza).

Komisja Oceny Projektów działająca przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego naszemu projektowi przyznała maksymalną możliwą do uzyskania dla danego typu projektu w ramach przedmiotowego Konkursu punktację w niemal wszystkich kryteriach. Na podstawie analizy liczby punktów przyznanych projektom, które znalazły się w czołówce listy rankingowej, oraz różnic punktowych pomiędzy poszczególnymi pozycjami listy można z całą pewnością stwierdzić, że decydującym kryterium, które przesądzało o miejscu na liście rankingowej, była tzw. „efektywność kosztowa projektu”. W ramach tego kryterium efektywność kosztową danego projektu odnoszono do wskaźnika efektywności kosztowej najniższego w grupie złożonych projektów wykorzystujących dane źródło energii (w naszym przypadku słonecznej). Na sam wskaźnik „efektywności kosztowej projektu” wpływały zaś bezpośrednio dane (projektowane moce i konieczne nakłady) wynikające z opracowanych dla każdej instalacji objętej zakresem rzeczowym projektu dokumentacji sytuacyjno-technicznej. Przedmiotem oceny były tutaj zatem wielkości indywidualnie dobrane do potrzeb każdego zakwalifikowanego do projektu gospodarstwa domowego.

Mając na uwadze powyższe, informujemy, że jeśli pojawią się w ciągu roku dodatkowe możliwości pozyskania wsparcia finansowego na rzecz realizacji przedmiotowego projektu, Miasto oczywiście złoży stosowną aplikację.

Prezydent miasta Kalisza

Grzegorz Sapiński

Wczytaj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności

Jeden komentarz

  1. Eeee tam

    6 lipca 2018 w 12:17

    TL;DR miasto Kalisz nie otrzymało dofinansowania z socjalistycznego programu WRPO 3.1.1.
    Być może za rok (albo dwa) miasto jednak dostanie dofinansowanie jeśli urząd marszałkowski rzuci więcej pieniędzy co będzie się wiązało pewnie z zaciągnięciem kredytów lub pobraniem tych pieniędzy w formie podatków od obywateli.

    Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Sprawdź również

Podczas akcji na kaliskim Chmielniku pozyskano 19 litrów krwi i 11 nowych krwiodawców

Akcja poboru krwi zainicjowana przez Parafię pw. Św. Brata Alberta Chmielowskieg…