Strona główna Kalisz i region Kalisz “Piwonia”. Prezydent Grzegorz Sapiński podpisał umowę na wykonanie wielobranżowej dokumentacji

“Piwonia”. Prezydent Grzegorz Sapiński podpisał umowę na wykonanie wielobranżowej dokumentacji

0
0

Prezydent Grzegorz Sapiński podpisał umowę na „Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dotyczącej regulacji cieku wodnego Piwonia w granicach Miasta Kalisza”. Prace budowlane przeprowadzone na jej podstawie oraz przy uwzględnieniu modelu kanalizacji deszczowej opracowywanej przez PWiK, pozwolą na przebudowanie części nawierzchni ulic miasta wraz z odprowadzeniem z nich wód opadowych. W konsekwencji, w przyszłości, w mieście pojawią się kolejne tereny, na których poszczególni inwestorzy będą mogli rozwijać swoją działalność.

Zadanie zrealizuje, za kwotę 361.620,00 zł brutto, wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego firma „Szendzielorz Tomasz Szafron Szendzielorz Projekt” z siedzibą Studzienicach. Dokumentacja, zgodnie z planem, ma zostać sporządzona w ciągu 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usługi polegającej na wykonaniu kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej dotyczącej regulacji cieku wodnego Piwonia w granicach Miasta Kalisza przy uwzględnieniu wariantu III koncepcji odwodnienia Sołectw: Sulisławice i Sulisławice Kolonia. Zostaną przeanalizowane warunki cieku i zagadnienia związane z koniecznością przetrzymania wielkiej wody, Projektant także uwzględni wszystkie istniejące na cieku budowle wraz z ich niezbędną przebudową lub likwidacją.

W ramach zawartej umowy projektant zobowiązany będzie do uzyskania wszystkich niezbędnych decyzji, uzgodnień i pozwoleń, włącznie z uzyskaniem pozytywnej decyzji wojewody o  pozwoleniu na realizację inwestycji zgodnie z zapisami ustawy z 8 lipca 2010 r. o szczegółowych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych.

Regulacja cieku uwzględniać będzie założone w koncepcji odwodnienia Sołectwa Sulisławice i Sołectwa Sulisławice Kolonia ilości wód i ich kierunki odprowadzenia do cieku. Dokumentacja wraz z opracowywanym przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji z Kalisza modelem kanalizacji deszczowej miasta Kalisza pozwoli na wydawanie warunków technicznych budowy kanalizacji, a docelowa regulacja cieku uwzględniająca budowę niezbędnej infrastruktury umożliwi utwardzenie większości dróg osiedlowych południowo-zachodniej części miasta.

Oprac. i zdjęcie: Anna Błaszczyk
Wczytaj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Kalisz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Sprawdź również

Obywatelskie ujęcie sklepowego złodzieja. 27-latek ukradł m.in worki na śmieci [FOTO]

Błyskawiczna reakcja przechodniów i obywatelskie ujęcie sklepowego złodzieja. Wybiega…