Strona główna Kalisz i region Kalisz Ponad 2 mln zł dla Lokalnych Grup Działania z Wielkopolski na nowe lokalne strategie rozwoju

Ponad 2 mln zł dla Lokalnych Grup Działania z Wielkopolski na nowe lokalne strategie rozwoju

0
0

28 Lokalnych Grup Działania (LGD) działających na terenie całego Województwa Wielkopolskiego otrzymało wsparcie finansowe po 74 tys. zł, na opracowanie lokalnych strategii rozwoju. Wsparcie przekazano w ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Łączna wysokość wsparcia wynosi ponad 2 mln zł.


Umowy z przedstawicielami LGD w piątek 1 lipca 2022 roku podpisał Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski. Środki, które trafiły do 28 LGD to ponad 2 mln zł i są istotnym wsparciem na etapie opracowywania dokumentów strategicznych będących wyznacznikiem dalszych kierunków rozwoju wielu obszarów naszego województwa.

LGD opracowując lokalne strategie rozwoju (LSR) na nowa perspektywę finansową na lata 2023-2027 mogą z wyprzedzeniem zbadać potrzeby gospodarcze i społeczne tym samym pozyskać środki na ich rozwój i zaspokojenie. Każda z Grup funkcjonuje na terenie o różnych walorach, możliwościach, zasobach ludzkich oraz dorobku historyczno-kulturowym. Opracowana strategia uwzględniająca liczne aspekty i potrzeby to klucz do efektywnego rozwoju.

– Lokalne Grupy Działania funkcjonują na obszarach wiejskich naszego województwa, wsłuchując się w potrzeby lokalnych społeczności. Znając te potrzeby, słabe i mocne strony obszaru, potencjał oraz lokalne tradycje, wspierają rozmaite inicjatywy i umożliwiają rozwój naszego regionu. Środki finansowe, które trafiają za pośrednictwem LGD do mieszkańców, samorządów i innych organizacji działających w naszym województwie, przyczyniają się do powstawania nowych miejsc pracy oraz do rozwoju infrastruktury służącej lokalnym społecznościom – mówi Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski. – Działania realizowane przez LGD ukierunkowane są także na także rozwój kultury, zachowanie dziedzictwa oraz promocję walorów przyrodniczych, co przekłada się na rozwój turystyki. Opracowanie nowych lokalnych strategii rozwoju na lata 2023-2027 ma niebagatelne znaczenie dla rozwoju Wielkopolski. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przeznaczył bowiem na ten cel dodatkowe środki – aż 50 milionów euro w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski. Dzięki temu strategie finansowane będą nie tylko z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, ale także z Europejskiego Funduszu Społecznego + oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – dodaje Grabowski.

Wsparcie umożliwia opracowanie LSR obszarów objętych działalnością poszczególnych Grup Działania w nadchodzącej perspektywie finansowej, w szczególności na przeprowadzenie konsultacji społecznych na obszarze każdej z gmin w których wdrażane będą poszczególne założenia LSR. Proces ten już się rozpoczął. Opracowane strategie zostaną złożone w konkursie, którego ogłoszenie przewiduje się na drugie półrocze 2022 r.

Prognozowany termin uruchomienia naborów wniosków o przyznanie pomocy w ramach wdrażania nowych LSR to druga połowa roku 2023.

W uroczystości brali także udział Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Jarosław Maciejewski, Radna Województwa Wielkopolskiego Zofia Szalczyk oraz Dyrektor Departamentu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Izabela Mroczek.

Wczytaj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Kalisz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Sprawdź również

Alerty RCB i ostrzeżenia IMGW! Gwałtowne ulewy, burze z gradem i silne porywy wiatru!

Są alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa! Dotyczą one możliwości występowania gwałt…