Strona główna Aktualności Ponad 4,1 mln zł wsparcia w ramach PROW na gospodarkę wodno-kanalizacyjną w Mycielinie

Ponad 4,1 mln zł wsparcia w ramach PROW na gospodarkę wodno-kanalizacyjną w Mycielinie

0
0

Gmina Mycielin zmodernizuje sieć wodno-kanalizacyjną. Wsparcie w ramach PROW 2014-2020 wynoszące ponad 4.1 mln zł umożliwi wykonanie kanalizacji sanitarnej i modernizację infrastruktury towarzyszącej w Słuszkowie, Klotyldowie, Korzeniewie i Mycielinie.


Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 umożliwia gminom pozyskać środki na realizację operacji typu gospodarka wodno-ściekowa. Gmina Mycielin będącajednym z beneficjentów programu pozyskała środki na realizację zadania modernizacji i budowy sieci wodno-kanalizacyjnej na swoim terenie.

Umowę na dofinasowania zadania o wartości ponad 4,1 mln zł, 16 grudnia 2022 roku podpisali Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski reprezentujący Samorząd Województwa Wielkopolskiego oraz Wójt Gminy Mycielin Rafał Szelągowski.

– Gmina Mycielin realizując operacje typu gospodarka wodno-ściekowa stwarza możliwości rozwoju społeczno-gospodarczego gminy. Pozyskane wsparcie w ramach PROW 2014-2020, w wysokości ponad 4.1 mln zł umożliwiarealizację kosztownych prac oraz znaczną rozbudowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie gminy. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich to ogromna szansa i możliwość rozwoju gospodarczego, a zwłaszcza poprawy jakości życia Wielkopolan, dlatego ważna jest jego kontynuacja w kolejnych latach mówi Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski.

W ramach dofinansowania zadania „Razem zadbajmy o czyste wody w Gminie Mycielin” wybudowana zostanie kanalizacja sanitarna grawitacyjnotłoczna dla miejscowości Słuszków i Klotyldów. Ponadto zmodernizowana zostaniestacja uzdatniania wody w miejscowości Kościelec. Powstanie także zbiornik retencyjny wraz z systemem kanalizacji deszczowej w miejscowości Słuszków.

Wczytaj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Sprawdź również

Nadciąga ARM RACE Kamień 2024 – 2 dni ekstremalnych biegów z przeszkodami!

Już 10 i 11 sierpnia 2024 na terenie boiska KS w Kamieniu wystartuje ogólno…