Strona główna Kalisz i region Kalisz Ponad milion złotych na gospodarkę wodno-ściekową dla podkaliskiej Gminy Szczytniki

Ponad milion złotych na gospodarkę wodno-ściekową dla podkaliskiej Gminy Szczytniki

0
0

Wsparcie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości ponad 1 mln zł trafi do Gminy Szczytniki. Gmina zrealizuje zadanie poprawy stanu gospodarki wodno-ściekowej na swoim terenie. Rozbudowana zostanie sieć wodociągowa w miejscowości Krzywda, przebudowane zostaną przepompownie w Szczytnikach i Iwanowicach, a Stacje Uzdatniania Wody Iwanowicach, Stawie i Mroczkach Wielkich będą miały instalacje fotowoltaiczne.


Gmina Szczytniki jest kolejnym z beneficjentów z powiatu kaliskiego wsparcia w ramach operacji typu gospodarka-wodno-ściekowa. Środki pochodzące z Programu Rozwoju  Obszarów Wiejskich umożliwiają wykonanie niezbędnych i kosztownych prac, przyczyniających się do zwiększenia przepustowości sieci rozwijających się gmin. Nowe inwestycje przewidują również wykorzystanieodnawialnych źródeł energii do zasilania obiektów oraz urządzeń pracujących. 30 grudnia 2022 roku podczas uroczystej świąteczno-noworocznej Sesji Rady Gminy umowę na dofinasowania zadania o wartości ponad 1 mln zł, podpisali Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski reprezentujący Samorząd Województwa Wielkopolskiego oraz Wójt Gminy Szczytniki Marek Albrecht.

Dofinansowanie operacji typu gospodarka wodno-ściekowa to szansa dla Gmin na modernizacje sieci wodociągowo-kanalizacyjnej i dostosowanie jej wydajności do obecnych wymogów i standardów. Gmina Szczytniki uzyskując ponad 1 mln zł dofinansowania może  dokonać niezbędnych prac oraz unowocześnić istniejącą infrastrukturę. Samorząd Województwa Wielkopolskiego realizując programy wsparcia finansowane z budżetu UE dla samorządów umożliwia rozwój lokalnej gospodarki oraz poprawę jakości życia mieszkańców – mówi Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski.

Pozyskane przez Gminę dofinasowanie zakłada rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Krzywda, przebudowę istniejących przepompowni ścieków wraz z budową fragmentów sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowościach Szczytniki i Popów, wyposażenie Stacji Uzdatniania WodySzczytnikach oraz dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenach Stacji Uzdatniania Wody w Iwanowicach, Stawie i Mroczkach Wielkich.

Wczytaj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Kalisz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Sprawdź również

Unieważnij kredyt frankowy bez wydawania środków na proces!

Firma Protekcja z Oleśnicy świadczy pomoc w zakresie odszkodowań dla konsumentów…