Strona główna Zwierzęta Powiat Kaliski otrzyma pieniądze na odbudowę populacji ptaka – kuropatwy zwyczajnej

Powiat Kaliski otrzyma pieniądze na odbudowę populacji ptaka – kuropatwy zwyczajnej

0
0

Powiat Kaliski otrzyma 100.000,00 zł dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na przedsięwzięcie pn.: „Ochrona bioróżnorodności poprzez odbudowę populacji kuropatwy zwyczajnej na terenie powiatu kaliskiego”.


W ramach naboru wniosków na przedsięwzięcia związane z ochroną bioróżnorodności i świadczeniami ekosystemowymi, Powiat Kaliski złożył wniosek o dofinansowanie w/w zadania. Planowany łączny koszt zadania to 126.000,00 zł, z czego udział własny Powiatu Kaliskiego wynosi minimum 26.000,00 zł (20%).

We współpracy z Zarządem Okręgowym Polskiego Związku Łowieckiego oraz poszczególnymi Kołami Łowieckimi działającymi na terenie powiatu kaliskiego został opracowany „Program odbudowy populacji zwierzyny drobnej na terenie powiatu kaliskiego”. Na podstawie Uchwały Nr XLVI/420/2022 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie programu odbudowy populacji zwierzyny drobnej na terenie powiatu kaliskiego, program został przyjęty do realizacji.

Przewiduje on m.in. sukcesywne działania zmierzające do odbudowy populacji kuropatwy zwyczajnej poprzez wsiedlanie osobników pochodzących z hodowli wolierowych do naturalnych siedlisk w poszczególnych obwodach łowieckich nadzorowanych przez Koła Łowieckie.

Założeniem programu jest również ograniczanie liczby drapieżników stanowiących bezpośrednie zagrożenie dla wsiedlanych ptaków. Realizacja tegorocznej akcji introdukcji kuropatwy planowana jest na przełomie sierpnia i września br.


Nadleśnictwo

Wczytaj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Zwierzęta

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Sprawdź również

3000 kuropatw trafiło do naturalnego środowiska na terenie powiatu kaliskiego [FOTO]

3000 kuropatw trafiło do naturalnego środowiska w powiecie kaliskim. Wszyst…