Strona główna Aktualności Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Zmianie ulegną dni i godziny otwarcia

Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Zmianie ulegną dni i godziny otwarcia

0
0

Od 1 lipca 2022 r. zmianie ulegną dni i godziny otwarcia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK-u), mieszczącego się przy ulicy Piwonickiej 6.


Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czynny będzie:

– od 1 kwietnia do 31 października trzy razy w tygodniu: wtorek, 10.00 – 17.00, czwartek, 10.00 – 17.00, sobota, 8.00 – 15.00,

– od 1 listopada do 31 marca 2023 r. dwa razy w tygodniu: środa 10.00 -17.00, sobota 8.00 – 15.00,

z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Zgodnie z regulaminem odpady dostarczone do PSZOK-u przyjmowane są od mieszkańców nieruchomości zamieszkałych na terenie Kalisza po okazaniu dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz dokumentu potwierdzającego adres zamieszkania na terenie miasta Kalisza lub potwierdzenia uiszczenia opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów z nieruchomości lub potwierdzenia złożenia deklaracji.

Odpady od osoby trzeciej przyjmowane są wyłącznie po okazaniu dokumentu potwierdzającego jej tożsamość oraz przedstawieniu oryginału upoważnienia zgodnego ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do regulaminu.

Podstawa prawna:
UCHWAŁA NR LIII/750/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 maja 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta Kalisza i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi


PZA / za UM.

Wczytaj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Sprawdź również

Poważny wypadek na ul. Częstochowskiej! Dwoje nastolatków potraconych na pasach [FOTO]

Potrącenie pieszych na oznakowanym przejściu przy ul. Częstochowskiej w Kal…