Strona główna Aktualności Radni doszli do kompromisu. Uchwały śmieciowe przyjęte – zapłacimy drożej za śmieci!

Radni doszli do kompromisu. Uchwały śmieciowe przyjęte – zapłacimy drożej za śmieci!

0
0

Podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Kalisza, radni wprowadzili pakiet uchwał dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi. Część z nich zakłada zmianę obecnego systemu, ale wiele kwestii realizowanych będzie tak jak dotychczas.


Radni pozostawili taki sam sposób naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych. Będzie ona stanowić liczbę mieszkańców pomnożoną przez stawkę: 14 zł miesięcznie za osobę w przypadku zbierania odpadów w sposób selektywny lub 21 zł, jeśli są one gromadzone nieselektywnie.

Nieco inaczej naliczana będzie opłata dla nieruchomości niezamieszkałych, a więc takich, w których prowadzona jest działalność gospodarcza. Tutaj stanowić będzie ona iloczyn liczby pojemników i opłaty za nie – zależnej od wielkości. Zaznaczyć należy, że odpady komunalne będą zbierane od niezamieszkałych nieruchomości, ale z wyłączeniem pewnej grupy obiektów jak: cmentarze, targowiska, szpitale, placówki oświatowe, obiekty użyteczności publicznej, wielkopowierzchniowe obiekty handlowe czy gastronomiczne. Te funkcjonować będą tak jak dotychczas, czyli w oparciu o umowę z odbiorcą odpadów.

To pozytywne, że prezydent wreszcie podjął rozmowy z radnymi w sprawie uchwał dotyczących odpadów. Szkoda tylko, że stało się to tak późno i to pod presją czasu. Nie zgadzaliśmy się na to aby przy pogorszonym standardzie stawki opłat wzrosły w tak dużej skali jak przewidywał to prezydent. Stąd też nie było naszej zgody na przedłożone nam uchwały. Udało się dzięki zawartemu kompromisowi między innymi znacznie, bo o blisko 20 proc. obniżyć stawki opłat za pojemniki, udało nam się wywalczyć, że 240 l odpadów zielonych z jednego gospodarstwa będzie wywożonych bezpłatnie, udało się ulżyć mieszkańcom w sprawie odpadów wielkogabarytowych, choć propozycja prezydenta zakładała wywóz tych odpadów raz na 3 miesiące. Działania naszych Klubów SLD oraz KO pokazują, że razem możemy więcej i wspólnie mamy moc aby przekonać Prezydenta do słusznych spraw – komentuje Karolina Pawliczak, wiceprzewodnicząca Rady Miasta Kalisza

Nowością są opłaty ryczałtowe za odpady komunalne pochodzące z domków letniskowych lub innych nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowych, np. rodzinnych ogrodów działkowych. Mają one na celu zwiększenie poziomu segregacji odpadów na tych terenach, a przez to uszczelnienie systemu. Na terenach ogrodów działkowych powstają odpady, a wobec braku odpowiednich pojemników, zdarzały się też przypadki podrzucania przez właścicieli śmieci do pojemników innych podmiotów.

Zwiększy się także liczba rodzajów frakcji, na które dzielone będą selektywnie zbierane odpady. Oprócz dotychczasowych typów jak odpady zmieszane, papier, szkło i metal z tworzywami sztucznymi oraz popiół i żużel z palenisk domowych, dochodzą odpady ulegające biodegradacji – szczególnie bioodpady. Są to m.in. resztki żywności, owoce, warzywa, obierki, fusy, liście, kwiaty, skoszona trawa, suche pieczywo, przeterminowana żywność bez opakowań czy resztki produktów mlecznych. Ma to zwiększyć ekologiczny efekt selekcji śmieci.

Nową propozycją dla kaliszan jest zorganizowanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Mieszkańcy każdego dnia, poza niedzielami i świętami, będą mogli sami dostarczyć część produkowanych w gospodarstwach domowych, takich jak m.in. meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, baterie, akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny, przeterminowane leki, farby i oleje, szkło, papier, metal, odzież oraz tekstylia.


źródło. UM
Wczytaj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Sprawdź również

Chevrolet zjechał ze skarpy i uderzył w ścianę budynku. Interweniowały służby ratunkowe [FOTO]

Do groźnego i niecodziennego zdarzenia drogowego – kolizji – doszło …