Strona główna Aktualności Rolki, wrotki, deskorolki czy rowery. Spotkajmy się na NightSkating Kalisz #2/2019

Rolki, wrotki, deskorolki czy rowery. Spotkajmy się na NightSkating Kalisz #2/2019

0
0

Stowarzyszenie Rolki Kalisz ponownie wychodzi z inicjatywą aktywizującą mieszkańców i zaprasza do udziału w nocnym przejeździe ulicami Kalisza pod hasłem “NightSkating Kalisz #2/2019”, który odbędzie się dnia 29.06.2019 roku.


Impreza rozpocznie się na parkingu DECATHLON Kalisz, przy ul. Poznańskiej 80-86 w Kaliszu, o godzinie 20:00. Co ważne, udział w imprezie NightSkating Kalisz #2/2019 jest BEZPŁATNY. Wystarczy, że pojawicie się miejscu startu przejazdu. Do pokonania będzie dystans 10 kilometrów, który wiódł będzie: Parking Decathlon -> Stańczukowskiego ->Dobrzecka -> Prymasa Stefana Wyszyńskiego -> Stanisława Wojciechowskiego -> Armii Krajowej -> Skłodowskiej-Curie -> Al. Wojska Polskiego -> Wrocławska -> Górnośląska -> Harcerska -> Poznańska -> Parking Decathlon.

Trasa przejazdu dostępna jest pod linkiem: https://drive.google.com/open?id=10w5MLFD7EGjw3OouGU_Nf17HA765E3aC&usp=sharing

NightSkating Kalisz #2/2019, to wieczorny przejazd ulicami Kalisza, umożliwiający spojrzenie na miasto z innej perspektywy. Jest znakomitą szansą na to, by na chwilę oderwać się od codziennych zajęć i wspólnie czerpać radość z tej formy rekreacji. Tempo przejazdu zostanie dostosowane do możliwości uczestników, jednak wymagana jest umiejętność swobodnej jazdy na rolkach i bezpiecznego wykonywania manewrów takich jak skręcanie i hamowanie. Wieczorny przejazd ulicami miasta umili muzyka odtwarzana ze sprzętu nagłośnieniowego.

Zgromadzenie jak największej liczby uczestników, pozwoli na osiągnięcie szczególnie istotnych dla wszystkich rolkarzy celów:

  • umożliwienie wszystkim uczestnikom bezpiecznego przejazdu na rolkach po wyznaczonej trasie;
  • promowanie sportów wrotkarskich;
  • propagowanie sportu wśród dzieci i młodzieży, oraz osób dorosłych;
  • promowanie miasta Kalisz poprzez działalność sportową;
  • promowanie rolek jako jednego ze środków transportu w mieście;
  • edukację w zakresie bezpiecznej jazdy na rolkach;
  • zwrócenie uwagi na obecność społeczności rolkarzy w mieście oraz ich potrzeb (np. zabieganie o zwiększanie ogólnodostępnej, odpowiedniej nawierzchni i obiektów służących do komfortowej i bezpiecznej jazdy, doprowadzenie do uchwalenia przepisów regulujących status rolkarza na ścieżkach rowerowych);
  • znakomitą zabawę uczestników, integrację mieszkańców Kalisza podczas wspólnego poznawania miasta w innej perspektywy.

– Regulamin – NightSkating Kalisz # 2/2019

1. Regulamin określa zasady i warunki przejazdu uczestników oraz sposoby ich zachowania się w trakcie trwania imprezy.
2. Uczestników obowiązują przepisy ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. “Prawo o zgromadzeniach”.
3. W przejeździe ulicami miasta biorą udział wyłącznie osoby poruszające się na: łyżworolkach, wrotkach lub nartorolkach (dopuszczenie do udziału innych pojazdów możliwe jest tylko za zgodą organizatora). Biorąc udział w imprezie jej uczestnik oświadcza, że użytkowany przez niego sprzęt jest sprawny technicznie i spełnia normy bezpieczeństwa.
4. Osoby, które zdecydują się zakończyć udział w imprezie przed oficjalnym, planowanym zakończeniem, powinny opuścić trasę sprawnie, nie utrudniając przejazdu pozostałym uczestnikom.
5. Warunkiem uczestniczenia we wspólnej jeździe jest umiejętność poruszania się na łyżworolkach, wrotkach lub nartorolkach oraz umiejętność wykonywania manewrów hamowania oraz skręcania w sposób gwarantujący bezpieczny przejazd zwartą grupą. Uczestnicy niespełniający powyższych warunków mogą zostać poproszeni przez przedstawicieli organizatora o opuszczenie imprezy.
6. Organizator zaleca noszenie podczas jazdy kompletu ochraniaczy (na nadgarstki, łokcie i kolana) oraz kasku, jak również elementów odblaskowych i świetlnych. Noszenie kasku jest obowiązkowe dla wszystkich uczestników poniżej 18 roku życia, a w przypadku niespełnienia tego warunku, organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia takiego uczestnika do przejazdu.
7. Udział w imprezie dzieci do lat 13 możliwy jest tylko i wyłącznie pod nadzorem pełnoletniego opiekuna, biorącego tym samym pełną odpowiedzialność prawną i inną za siebie i osoby pozostające pod jego opieką. Opiekun musi mieć możliwość swobodnego, indywidualnego poruszania się.
8. Organizator zapewnia na trasie przejazdu obecność wyraźnie oznakowanej służby porządkowej (NS Team) oraz zabezpieczenie medyczne.
9. “Lewa wolna!” – podczas przejazdu należy trzymać się możliwie najbliżej prawej strony jezdni, by umożliwić przejazd służbom porządkowym i ratunkowym.
10. Każdy uczestnik bierze udział w przejeździe na własną odpowiedzialność i zobowiązany jest do zachowywania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu własnemu i pozostałych uczestników. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia NNW oraz nie ponosi odpowiedzialności cywilnej za wypadki oraz szkody spowodowane przez uczestników imprezy.
11. Uczestnikom przejazdu zabrania się wnoszenia i posiadania broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, pirotechnicznych i tym podobnych.
12. Zabrania się udziału w przejeździe osobom będącym pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub o podobnym działaniu.
13. Podczas przejazdu zabrania się uczestnikom posiadania, spożywania, sprzedaży i innego udostępniania: napojów alkoholowych, środków odurzających lub o podobnym działaniu.
14. Zabrania się sprzedawania, reklamowania, akwizycji i przeprowadzania zbiórek pieniężnych bez zgody organizatora.
15. Uczestnicy przejazdu zobowiązani są do ścisłego i niezwłocznego wykonywania poleceń organizatora i jego przedstawicieli, policji, służb porządkowych i ratowniczych.
16. Osoby stwarzające zagrożenie dla innych uczestników, nieprzestrzegające niniejszego regulaminu lub niestosujące się do poleceń zespołu zabezpieczającego przejazd i służb porządkowych mogą zostać wykluczone z udziału w imprezie lub przekazane policji.
17. Organizator nie musi podawać przyczyny odmowy wstępu lub usunięcia z przejazdu danej osoby.
18. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy za względu na czynniki zewnętrzne, m.in. niesprzyjające warunki atmosferyczne.
19. W przypadku zaistnienia spraw spornych, nieuregulowanych niniejszym regulaminem, decyzję rozstrzygającą podejmuje organizator.
20. Udział w imprezie jest bezpłatny.
21. Zdjęcia z wizerunkami uczestników mogą być publikowane na stronie internetowej organizatora i/lub na portalu Facebook. Udział w imprezie jest jednoznaczny z zezwoleniem na ich publikację. Na wyraźną prośbę uczestnika zdjęcie może zostać usunięte lub retuszowane, w zależności od decyzji organizatora.
22. Poprzez udział w imprezie NightSkating Kalisz #2/2019 uczestnik potwierdza zapoznanie się z powyższym regulaminem oraz akceptację każdego z jego punktów.

Wczytaj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Sprawdź również

Trwa wyburzanie budynku “Polikliniki”. Powstanie tam myjnia i parking dla policji [FILM]

Rozpoczęły się prace rozbiórkowe budynku Polikliniki przy ulicy Kordeckiego w Kaliszu…