Strona główna Aktualności Ruszył nabór uzupełniający do dofinansowania na instalacje solarne i fotowoltaiczne

Ruszył nabór uzupełniający do dofinansowania na instalacje solarne i fotowoltaiczne

0
0

Miasto Kalisz ogłosiło nabór uzupełniający do projektu, który pozwoli mieszkańcom na korzystanie z odnawialnych źródeł energii. W jego ramach można uzyskać dofinansowania na instalacje solarne i fotowoltaiczne. Wnioski można składać do 8 marca 2019 roku. W ubiegłym roku Miasto Kalisz podpisało umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie projektu „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Miasta Kalisz”.

Do Kalisza wpłynie ponad 6 mln zł dotacji ze środków unijnych, a całkowity koszt projektu to około 9 mln zł. Mieszkańcy będą mieli zamontowane panele fotowoltaiczne do produkcji energii albo instalacje solarowe do produkcji ciepła, a w efekcie podgrzewania wody. W ubiegłym roku przeprowadzono nabór, wówczas 380 kaliszan złożyło wnioski. Po rezygnacji części mieszkańców, pojawiły się wolne miejsca co sprawiło, że można było ogłosić nabór uzupełniający – wyjaśnia Jan Kłysz, naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

Spośród nieruchomości zgłoszonych w naborze uzupełniającym, o zakwalifikowaniu się na listę odbiorców ostatecznych decyduje kolejność zgłoszeń oraz spełnienie kilku analizowanych przez profesjonalną firmę parametrów jak rodzaj, liczba i moc instalacji. Ważne jest, aby założenia i efekty projektu zostały osiągnięte w 100%. Zgłoszenia składać mogą osoby zamieszkałe w Kaliszu i posiadające prawo do dysponowania nieruchomością, w której planowany jest montaż instalacji odnawialnych źródeł energii. Nie mogą także mieć zaległości finansowych wobec Miasta Kalisza. Oferta nie jest adresowana do firm, spółdzielni czy wspólnot majątkowych.

Wniosek wraz z kompletem dokumentów należy wypełnić i złożyć w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w pokoju nr 10 kaliskiego ratusza. Tam też można uzyskać szczegółowe informacje na temat projektu. Dodatkowo do wniosku należy dołączyć faktury za zużycie energii elektrycznej za 2017 i 2018 rok oraz umowę na dostawę energii elektrycznej. Z dodatkowego naboru będzie mogło skorzystać kilkadziesiąt osób.

Regulamin naboru zgłoszeń wraz z wnioskiem i załącznikami do udziału w projekcie znajduje TUTAJ

Wczytaj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Sprawdź również

Plastikowe zbiorniki i beczki z odpadami chemicznymi porzucone przy ul. Tuwima [FOTO]

Kolejne pojemniki z nieznaną substancją chemiczną zostały porzucone na terenie m…