Strona główna Aktualności Sąd Okręgowy odwołuje wszystkie rozprawy i posiedzenia oraz ogranicza dostęp do gmachu

Sąd Okręgowy odwołuje wszystkie rozprawy i posiedzenia oraz ogranicza dostęp do gmachu

0
0

Zarządzeniem Prezesa Sądu Okręgowego w Kaliszu z dnia 12 marca 2020, w sprawie wdrożenia działań mających na celu ochronę zdrowia i życia pracowników i interesantów Sądu w związku z potencjalnym zagrożeniem zarażenia wirusem COVID-19, na podstawie art. 54 §2. ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku prawo o ustroju sądów powszechnych oraz ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych następuje;

§1. odwołanie wszystkich rozpraw i posiedzeń wyznaczonych terminach okresie od dnia 13 do 31 marca 2020 roku w Sądzie Okręgowym w Kaliszu, za wyjątkiem spraw pilnych w sposób oczywisty wymagający odbycia posiedzenia

§2. powiadomienie stron i uczestników o odwołaniu rozpraw i posiedzeń

§3 ponadto:

  1. Ograniczony zostaje dostęp do Sądu jedynie dla osób wezwanych lub zawiadomiony uczestników postępowań sądowych,
  2. Ograniczona zostaje praca w biurze obsługi interesantów do pracy zdalnej i zaprzestanie bezpośredniej obsługi interesantów
  3. Odwołuje się planowane badania w opiniodawczym zespole sądowych specjalistów, jak i również czynności terenowe z wyjątkiem niecierpiących zwłoki

§4 Zarządzenie w chodzi w życie z dniem podpisania przez prezesa Sądu Okręgowego w Kaliszu

Wczytaj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Sprawdź również

Plamy substancji ropopochodnej na rzece Swędrni i w Kanale Bernardyńskim w Kaliszu

Strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 i 2 Państwowej Str…