Strona główna Kalisz i region Kalisz Temat: rzeka. Przebudowa wałów przeciwpowodziowych oraz regulacja Piwonki i Krępicy w Kaliszu

Temat: rzeka. Przebudowa wałów przeciwpowodziowych oraz regulacja Piwonki i Krępicy w Kaliszu

0
0

Inwestycje związane z Prosną i jej dopływami były tematem rozmowy prezydenta Miasta Kalisza z przedstawicielkami Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Poznaniu i Kaliszu. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie jest od 1 stycznia 2018 roku głównym podmiotem odpowiedzialnym za krajową gospodarkę wodną.

Z przedstawicielami kaliskiego samorządu, na czele z prezydentem Krystianem Kinastowskim, spotkały się Magdalena Żmuda, dyrektorka Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz Anna Marecka, dyrektorka Zarządu Zlewni w Kaliszu.

– Rzeka w naszym mieście jest bardzo ważna, nie tylko w aspekcie gospodarczym, ale także tożsamości Kalisza i kaliszan. Jest naszym wspólnym dobrem. Każda inwestycja na rzece czy przy jej brzegach budzi zainteresowanie i jest bacznie obserwowana przez mieszkańców – podkreślał Krystian Kinastowski, prezydent Miasta Kalisza. – Zależy nam na dobrej współpracy z Wodami Polskimi, tym bardziej, że – o czym niektórzy nie wiedzą – samorząd nie zarządza rzeką. W gestii Wód Polskich pozostają odcinki wałów przeciwpowodziowych i niektóre tereny przyległe do brzegu rzeki. Naszym wspólnym obowiązkiem jest dbałość o stan rzeki, a także o zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom, tak w kwestii zagrożenia powodzią, jak i suszą.

W ratuszu omawiano przygotowywane i prowadzone już postępowania związane z inwestycjami takimi jak przebudowa wałów przeciwpowodziowych – lewostronnego wału Kanału Bernardyńskiego i prawostronnego wału głównego koryta Prosny w parku miejskim – oraz regulacja Piwonki i Krępicy. Obecnie Wody Polskie prowadzą w Kaliszu przebudowę progu wodnego na Prośnie w Piwonicach.

– Jest to inwestycja konieczna i pilna. Wyrwa w progu był znaczna i istniało ryzyko, że próg zostanie przerwany. Zadanie polega, m.in., na zabezpieczeniu wyboju poniżej umocnień betonowych progu, zabezpieczeniu górnego stanowiska progu poprzez wykonanie umocnień siatkowo-kamiennych stabilizujących dno koryta rzeki Prosny i odciążających istniejącą ściankę szczelną przed napływem kry lodowej, konarów drzew oraz zanieczyszczeń. Planuje się również remont prawego przyczółka oraz umocnień betonowych na prawym brzegu rzeki Prosny w jego obrębie – poinformowała dyrektor Magdalena Żmuda.

W ramach bieżącego utrzymania 300-metrowy odcinek Krępicy zostanie udrożniony i uregulowany, co zapobiegnie podtapianiu okolicznych terenów podczas gwałtownych opadów deszczu

źródło. UM
Wczytaj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Kalisz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Sprawdź również

Nocny pożar w Zdunach. Na placu pomocy drogowej spłonęło 6 pojazdów. To było podpalenie!

Opalona ściana hali magazynowej i sześć spalonych pojazdów to efekt pożaru jaki …