Strona główna Kalisz i region Kalisz Temat: rzeka. Przebudowa wałów przeciwpowodziowych oraz regulacja Piwonki i Krępicy w Kaliszu

Temat: rzeka. Przebudowa wałów przeciwpowodziowych oraz regulacja Piwonki i Krępicy w Kaliszu

0
0

Inwestycje związane z Prosną i jej dopływami były tematem rozmowy prezydenta Miasta Kalisza z przedstawicielkami Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Poznaniu i Kaliszu. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie jest od 1 stycznia 2018 roku głównym podmiotem odpowiedzialnym za krajową gospodarkę wodną.

Z przedstawicielami kaliskiego samorządu, na czele z prezydentem Krystianem Kinastowskim, spotkały się Magdalena Żmuda, dyrektorka Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz Anna Marecka, dyrektorka Zarządu Zlewni w Kaliszu.

– Rzeka w naszym mieście jest bardzo ważna, nie tylko w aspekcie gospodarczym, ale także tożsamości Kalisza i kaliszan. Jest naszym wspólnym dobrem. Każda inwestycja na rzece czy przy jej brzegach budzi zainteresowanie i jest bacznie obserwowana przez mieszkańców – podkreślał Krystian Kinastowski, prezydent Miasta Kalisza. – Zależy nam na dobrej współpracy z Wodami Polskimi, tym bardziej, że – o czym niektórzy nie wiedzą – samorząd nie zarządza rzeką. W gestii Wód Polskich pozostają odcinki wałów przeciwpowodziowych i niektóre tereny przyległe do brzegu rzeki. Naszym wspólnym obowiązkiem jest dbałość o stan rzeki, a także o zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom, tak w kwestii zagrożenia powodzią, jak i suszą.

W ratuszu omawiano przygotowywane i prowadzone już postępowania związane z inwestycjami takimi jak przebudowa wałów przeciwpowodziowych – lewostronnego wału Kanału Bernardyńskiego i prawostronnego wału głównego koryta Prosny w parku miejskim – oraz regulacja Piwonki i Krępicy. Obecnie Wody Polskie prowadzą w Kaliszu przebudowę progu wodnego na Prośnie w Piwonicach.

– Jest to inwestycja konieczna i pilna. Wyrwa w progu był znaczna i istniało ryzyko, że próg zostanie przerwany. Zadanie polega, m.in., na zabezpieczeniu wyboju poniżej umocnień betonowych progu, zabezpieczeniu górnego stanowiska progu poprzez wykonanie umocnień siatkowo-kamiennych stabilizujących dno koryta rzeki Prosny i odciążających istniejącą ściankę szczelną przed napływem kry lodowej, konarów drzew oraz zanieczyszczeń. Planuje się również remont prawego przyczółka oraz umocnień betonowych na prawym brzegu rzeki Prosny w jego obrębie – poinformowała dyrektor Magdalena Żmuda.

W ramach bieżącego utrzymania 300-metrowy odcinek Krępicy zostanie udrożniony i uregulowany, co zapobiegnie podtapianiu okolicznych terenów podczas gwałtownych opadów deszczu

źródło. UM
Wczytaj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Kalisz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Sprawdź również

XXIX Sesja Rady Miasta Kalisza zorganizowana w trybie zdalnym- transmisja online

Dzisiejsza, XXIX Sesja Rady Miasta Kalisza zorganizowana została w trybie zdalnym. Ra…