Strona główna Aktualności Właściciele nieruchomości w Kaliszu mogą korzystać z dostępnych form wsparcia ze strony Miasta

Właściciele nieruchomości w Kaliszu mogą korzystać z dostępnych form wsparcia ze strony Miasta

0
0

Utrzymanie kamienic w należytym stanie jest zadaniem niezwykle kosztownym, dlatego właściciele nieruchomości mogą korzystać z dostępnych form wsparcia ze strony Miasta Kalisza. Warto już teraz pomyśleć o kompletowaniu niezbędnej dokumentacji, by zdążyć złożyć wniosek w terminie.

Samorząd udziela dotacji na:

  • prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych lub znajdujących się na terenie miasta Kalisza;
  • wykonanie: robót budowlanych polegających na remoncie lub przebudowie oraz prac konserwatorskich i prac restauratorskich w odniesieniu do nieruchomości niewpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze specjalnej strefy rewitalizacji – jeżeli wnioskowane działania służą realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1398);
  • zmianę ogrzewania z węglowego na ekologiczne (elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompę ciepła) lub wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba.

By uzyskać wsparcie, należy złożyć wniosek o dotację wraz z wymaganymi załącznikami we wskazanym terminie:

  • na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków do 15 grudnia roku poprzedzającego rok kalendarzowy, w którym dotacja ma być udzielona,
  • na roboty i prace w obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji w terminie od 1 do 30 września roku poprzedzającego rok kalendarzowy, w którym ma być udzielona dotacja;
  • na zmianę ogrzewania do 30 października.

Wzory wniosków oraz listy wymaganych dokumentów niezbędnych do uzyskania dotacji dostępne są na stronach internetowych Miasta Kalisza:

Dodatkowo podatnik może uzyskać zwolnienie od podatku od nieruchomości na okres pięciu lat, co dotyczy budynków wielorodzinnych, w których dokonano remontu co najmniej jednej ściany zewnętrznej lub dachu pokrywanego dachówką. W tym przypadku należy złożyć wymagane dokumenty wraz z pismem przewodnim w dowolnym terminie w ciągu roku. Szczegóły reguluje Uchwała Nr XLVI/628/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2014 r. poz. 2833) dostępna pod linkiem https://www.bip.kalisz.pl/uchwaly/2014_46_628.pdf

źródło. UM
Wczytaj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Sprawdź również

Straż Miejska kupiła 4 elektryczne rowery do patrolowania terenów zielonych i rekreacyjnych

Od teraz kaliscy strażnicy miejscy będą patrolować ulice miasta poruszając się na&nbs…