Strona główna Kalisz i region Drogi Wszystkich Świętych. Na drogach miasta i powiatu kaliskiego trwa policyjna akcja „Znicz 2019”

Wszystkich Świętych. Na drogach miasta i powiatu kaliskiego trwa policyjna akcja „Znicz 2019”

0
0

Dziś Dzień Wszystkich Świętych. Tradycyjnie w rejonach przycmentarnych zostały wprowadzone zmiany w organizacji ruchu, a na wielu skrzyżowaniach policjanci ręczne kierują ruchem. W związku z tym należy zwracać szczególną uwagę na znaki drogowe oraz stosować się do wszystkich poleceń funkcjonariuszy.

Warto przypomnieć, że polecenia i sygnały dawane przez osoby kierujące ruchem mają pierwszeństwo przed sygnałami świetlnymi i znakami drogowymi.

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym:

„Art. 5.

  1. Uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze są obowiązani stosować się do poleceń i sygnałów dawanych przez osoby kierujące ruchem lub uprawnione do jego kontroli, sygnałów świetlnych oraz znaków drogowych, nawet wówczas, gdy z przepisów ustawy wynika inny sposób zachowania niż nakazany przez te osoby, sygnały świetlne lub znaki drogowe.
  2. Polecenia i sygnały dawane przez osoby kierujące ruchem lub uprawnione do je-go kontroli mają pierwszeństwo przed sygnałami świetlnymi i znakami drogowymi.
  3. Sygnały świetlne mają pierwszeństwo przed znakami drogowymi regulującymi pierwszeństwo przejazdu.”

– Mając na uwadze doświadczenia ubiegłych lat oraz obserwacje zachowań kierujących podczas przejeżdżania skrzyżowań na których policjanci ręcznie kierują ruchem stwierdzić należy, że nie wszyscy kierujący i piesi potrafią właściwie odczytać i zastosować się do poleceń wydawanych przez osobę kierującą ruchem – podaje kaliska policja.

Wczytaj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Drogi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Sprawdź również

Dowódca zmiany w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 w Kaliszu przeszedł na emeryturę ZDJĘCIA

Z końcem stycznia 2023 roku służbę w Państwowej Straży Pożarnej zakończył w…