Strona główna Aktualności XXIX Sesja Rady Miasta Kalisza zorganizowana w trybie zdalnym- transmisja online

XXIX Sesja Rady Miasta Kalisza zorganizowana w trybie zdalnym- transmisja online

0
0

Dzisiejsza, XXIX Sesja Rady Miasta Kalisza zorganizowana została w trybie zdalnym. Radni zajmą się m. in. miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Zachodniej i Metalowców, przekształceniem Domu Dziecka w trzy odrębne placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz zasadami wynajmowania lokali mieszkalnych z zasobu Miasta. Zdecydują dziś także o zmianach w uchwale budżetowej, m.in. o przekazaniu prawie 9,5 mln zł na załatanie dziury w systemie gospodarowania odpadami.Porzadek obrad XXIX sesji Rady Miasta Kalisza:

I Otwarcie posiedzenia.
II Propozycje zmian porządku obrad.
III Przyjęcie protokołów XXV, XXVI, XXVII i XXVIII Sesji Rady Miasta Kalisza.
IV Sprawozdanie Prezydenta z wykonania uchwał Rady oraz działań i przedsięwzięć w okresie międzysesyjnym.
V Podjęcie uchwał w sprawie:
1. nadania Statutu Młodzieżowej Radzie Miasta Kalisza,
2. aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kalisza oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
3. uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Zachodniej i Metalowców”,
4. gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe,
5. przekształcenia Domu Dziecka w Kaliszu w trzy odrębne placówki opiekuńczo-wychowawcze i zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej, organizacyjnej oraz specjalistycznej,
6. ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Kalisza,
7. zawarcia porozumienia międzygminnego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kalisz,
8. podziału obszaru miasta Kalisza na sektory,
9. ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na 2021 r.,
10. zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,
11. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2020-2039,
12. zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza zbadania skargi pani … na dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Kaliszu,
13. zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza zbadania skargi Rady Osiedla Śródmieście II na Prezydenta Miasta Kalisza,
VI Ogłoszenie jednolitego tekstu uchwały Nr XLVIII/630/2018 Rady Miejskiej Kalisza w sprawie Statutu Miasta Kalisza.
VII Informacje:
– o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 r.,
– o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych,
– o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2020 r. (materiał przekazany 1.09.2020 r.)
VIII Przyjęcie:
– sprawozdania z realizacji „Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością w Kaliszu” za 2019 rok,
– sprawozdania za rok 2019 z realizacji uchwały Nr XLVI/564/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30.11.2017 r. w sprawie realizacji pilotażowego projektu pn. „Powrót z bezdomności”.
IX Odpowiedzi na interpelacje.
X Interpelacje.
XI Zapytania radnych.
XII Wolne wnioski, oświadczenia i informacje.
XIII Punkt obywatelski.
XIV Zamknięcie obrad.

Wczytaj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Sprawdź również

Tragiczny wypadek w gm. Brzeziny. Jednoślad wypadł z drogi. Nie żyje 40-letni mężczyzna!

Tragiczny w skutkach wypadek drogowy w powiecie kaliskim. W sobotę przed&nb…