Strona główna Kalisz i region Kalisz Ponad 3 miliony złotych na gospodarkę wodno-ściekową w ramach PROW dla gminy Lisków

Ponad 3 miliony złotych na gospodarkę wodno-ściekową w ramach PROW dla gminy Lisków

0
1

W Gminie Lisków zmodernizowana zostanie kolejna część infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. Umowę w ramach dotacji w wysokości ponad 3 mln zł pochodzącej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich podpisali wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski oraz Wójt Gminy Lisków Maria Krawiec.


Wsparcie w ramach operacji typu gospodarka wodno-ściekowa objętego PROW 2014-2020 realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, umożliwia Gminom pozyskać środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację niezbędnych prac w tym zakresie. Gmina Lików jest jednym z beneficjentów tego wsparcia. Umowa zawarta 5 grudnia 2022 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Liskowie pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego, a Gminą Lisków jest kolejnym etapem realizacji całego przedsięwzięcia na terenie gminy. Dotychczas Gminie udało się pozyskać 2 mln zł w ramach ww. programu na modernizację infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. Zawarta kolejna umowa o wartości ponad 3 mln zł daje kwotę pomocy przekraczającą 5 mln zł.

Gmina Lisków jest doskonałym przykładem jak skutecznie pozyskiwać środki unijne i dzięki nim modernizować i rozbudowywać infrastrukturę wodno-ściekową służącamieszkańcom. Zawarta umowa na ponad 3 mln zł  w ramach PROW nalata 2014-2020 jest ogromnym wsparciem w realizacji planów Gminy Lisków podnoszenia jakości życia mieszkańców. ochrony środowiska i unowocześniania całej Gminy. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich o wielu lat umożliwia wielu miejscom w Wielkopolsce w rozwójgospodarczy i podnoszenie poziomu życia. mówi wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski.

W ramach realizowanego zadania pozyskane przez Gminę Lisków środki unijne trafią na budowę i przebudowę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w Liskowie, Annopolu, Zakrzynie – Kolonii, Małgowie i Małgowie Kolonii, modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Strzałkowie i budowę instalacji do gromadzenia i wykorzystania wód opadowych w Liskowie przy Hali Sportowo – Widowiskowej.

Cała operacja została wyceniona na kwotę niespełna 6 mln zł i będzie realizowana w latach 2023 – 2025.

Wczytaj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Kalisz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Sprawdź również

Dowódca zmiany w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 w Kaliszu przeszedł na emeryturę ZDJĘCIA

Z końcem stycznia 2023 roku służbę w Państwowej Straży Pożarnej zakończył w…