Strona główna Aktualności Ważne zmiany w kaliskim ciepłownictwie. Ruszyła budowa kotłowni rezerwowo-szczytowej

Ważne zmiany w kaliskim ciepłownictwie. Ruszyła budowa kotłowni rezerwowo-szczytowej

0
0

W Elektrociepłowni Kalisz, wchodzącej w skład aktywów ciepłowniczych Energi z Grupy ORLEN, rozpoczęła się realizacja budowy kotłowni rezerwowo-szczytowej (KRS) o mocy ok. 50 MWt. To kolejny krok w celu transformacji technologicznej obszaru CHP Energi i wyraźny zwrot w kierunku wysokosprawnych źródeł kogeneracyjnych.


To kolejny element realizacji strategii Strategii ORLEN 2030, która zakłada m.in. redukcję emisji CO2 o 33% w obszarze energetyki.

Docelowy model działania kaliskiej elektrociepłowni będzie zbliżony do tego, jaki realizowany jest już w Elektrociepłowni Elbląg – będzie łączył KRS z blokiem silników gazowych (BSG). W skład KRS w Kaliszu wejdą trzy kotły wodne, gazowe – dwa o mocy cieplnej ok. 20 MWt oraz jeden o mocy 10 MWt. BSG będzie z kolei dysponował mocą ok. 20 MWt (oraz mocą elektryczną ok. 20 Mwe).

W ramach inwestycji w KRS w Kaliszu trwają już prace projektowe i organizacyjne. Do końca br. planowane jest wykonanie projektu podstawowego, a także demontaż dwóch nieczynnych od 2002 i 2015 roku kotłów węglowych WR-25. Budowa KRS będzie realizowana w oparciu o nowoczesne jednostki wytwórcze dostarczone przez największego na świecie producenta przemysłowych kotłów parowych i wodnych – firmę Bosch. Oddanie KRS do użytku planowane jest na 2023 rok. Z kolei uruchomienie BSG planowane jest na 2025 rok. W przypadku tej jednostki trwa postępowanie przetargowe na wykonawcę inwestycji.

Aktualnie ciepło w Elektrociepłowni Kalisz produkowane jest przez trzy czynne kotły węglowe o łącznej mocy 83 MWt. Jeden z nich – historyczny kocioł parowy typu OSR-32, uruchomiony jeszcze w 1949 roku – zostanie wyłączony z eksploatacji do końca 2022 r. Dla zabezpieczenia ciągłości dostaw i zapewnienia odpowiedniej mocy w miejskim systemie ciepłowniczym, na czas realizacji programu inwestycyjnego dwa kotły wodne typu WR-25 zostaną poddane redukcji mocy w paliwie do wartości poniżej 25 MWt oraz modernizacji układu odpylania spalin. Pozwoli to właścicielowi kaliskiej elektrociepłowni, spółce Energa Kogeneracja, na pozostawienie ich w rezerwie najpóźniej do końca 2029 roku. Według założeń obie te inwestycje (redukcja mocy i modernizacja układu odpylania) mają być zakończone jesienią 2022 roku.

Konieczność modernizacji aktywów ciepłowniczych w Grupie Energa wynika wprost z unijnych przepisów, które zostały transponowane do prawodawstwa polskiego (w szczególności z dyrektywy IED w sprawie ograniczenia emisji przemysłowych, przyjętej w listopadzie 2010 roku przez Parlament Europejski i Radę Europy oraz dyrektywy MCP z listopada 2015 roku w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza ze średnich obiektów energetycznego spalania. W zależności od różnych czynników, m.in. mocy zainstalowanej, przepisy te wyznaczają odpowiednie standardy w zakresie dopuszczalnych wielkości emisji substancji szkodliwych do środowiska.

W przypadku braku uzasadnienia ekonomicznego lub braku przesłanek technicznych dla realizacji instalacji środowiskowych, które pozwoliłyby na spełnienie wspomnianych standardów, operator danego źródła podejmuje decyzję o jego wyłączeniu z eksploatacji, jak w przypadku kotła OSR-32 w Kaliszu. Dla kotłów WR-25 podjęto natomiast decyzję o ich modernizacji i zmniejszeniu zainstalowanej mocy cieplnej. Podobna sytuacja miała miejsce w Elblągu, gdzie już w połowie 2020 roku wyłączone zostały dwa węglowe kotły parowe typu OP-130, ale trzeci – po redukcji mocy – będzie pozostawał w rezerwie do ostatecznego wyłączenia z eksploatacji w 2024 roku.

Poza aktywami ciepłowniczymi w Elblągu i w Kaliszu Grupa Energa dysponuje jeszcze czterema innymi obiektami ciepłowniczymi. W ich przypadku trwa obecnie analiza potencjalnych scenariuszy, które – zgodnie z ogólnymi wytycznymi Strategicznego Planu Rozwoju Grupy Energa do roku 2030 (przyjętego w maju br.) – pozwoliłyby na stopniowe zastępowanie w segmencie CHP obiektów węglowych źródłami nisko i zeroemisyjnymi, w tym kogeneracyjnymi. Wśród tych aktywów znajduje się również druga jednostka ciepłownicza Energi w Kaliszu – Ciepłownia Rejonowa o mocy zainstalowanej 58,15 MWt.


za/ Energa SA

Wczytaj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Sprawdź również

Kaliski park wodny gotowy na rozpoczęcie sezonu letniego 2023. Niestety zapłacimy więcej!

Kaliski park wodny jest już gotowy do sezonu letniego i wkrótce otworzy dla mies…